Payız 2017 Dərs Yükü
DƏRS YÜKÜ_PAYIZ 2017

T'ƏDRİS PLANI_BAKALAVR_(REGİONŞÜNASLIQ,BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR,POLİTOLOGİYA)