Tədqiqat

Fakültə tədqiqatının geniş sahələrinə aşağıdakılar daxildir:

  • Təhsil İdarəsi
  • Müqayisəli Təhsil
  • Tarix və Təhsil fəlsəfəsi
  • Təlimat və müəllimlik
  • Təhsil və Akkreditasiyanın keyfiyyəti 
Film about Khazar University