Tədqiqat


Fakültə tədqiqatının geniş sahələrinə aşağıdakılar daxildir.

Təhsil İdarəsi

Müqayisəli Təhsil

Tarix və Təhsil fəlsəfəsi

Təlimat və müəllimlik

Təhsil və Akkreditasiyanın keyfiyyəti