Müəllim və işçi heyəti

Professor-müəllim heyəti

 

Hamlet A. İsaxanlı (Elmlər doktoru, Professor) 

Fizika-riyaziyyat elmləri dоktоru  (Steklov adına Riyaziyyat İnstitutu, Moskva, Rusiya)

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi (Моskva Dövlət Universiteti)

Tədqiqat maraqları: Riyaziyyat. Təhsil. Ədəbiyyat. Elm və İdeyalar tarixi. Mədəniyyət və Təhsil tarixi. Tərcüməçilik.

 

Rəvan Rəhimov (Fəlsəfə doktoru, Dosent) 

Fəlsəfə doktoru 2009 (Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Üzvi sintez, Ekoloji kimya

   

Dilbər Zeynalova (Fəlsəfə doktoru, Dosent) 

Fəlsəfə doktoru, 2008 (Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Ədəbiyyat, Tərcümə, Mədəniyyət, Təhsil

 

 

Elza Səmədli (Fəlsəfə doktoru, Dosent) 

Fəlsəfə doktoru 2004 (Səlcuq Universiteti, Sosial Elmlər İnstitutu, Türkiyə)

Tədqiqat maraqları: tarixi və müasir türk ləhcələri, ədəbiyyat, dilçilik, təhsil, mədəniyyət

 

 Reyhan Mədətova (Fəlsəfə doktoru, Dosent) 

Fəlsəfə doktoru 1992-1998 (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Dilçilik, Dilçilik tarixi, Fonologiya

 

 Elmira Mirzəyeva (Psixologiya üzrə Ph.D. tələbəsi ) 

Ph.D. tələbəsi (Beynəlxalq Əsaslı Təhsil Universiteti, Leninqrad filialı)

Magistr 1971 - 1975 (Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Təhsil, Psixologiya 

 
İradə Xəlilova (Fəlsəfə doktoru - Kardioloji Araşdırmalar İnstitutu)

Tədqiqat maraqları: Allerqologiya və İmmunologiya


 Müşviq Orucov (Fəlsəfə Doktoru, Dosent) 

Histologiya, Sitologiya və hüceyrə biologiyası üzrə tibb elmləri namizədi. Azərbaycan Tibb Universitetinin Histologiya, Embriologiya və Sitologiya kafedrası.

Tədqiqat maraqları: Qan-beyin, qan-sinir sisteminin strukturu, xüsusilə qan-optik sinir maneələri; onurğa beyni mayesinin dövriyyəsi və qurudulması, elektron mikroskop və sinir sisteminin immunohistokimyasal tədqiqi; Dəri Xəstəlikləri histolopatoloji tədqiqi. 


Ramil Sadiqov (Aqrar elmlər üzrə Fəlsəfə Doktoru )


Xalid Mukhtarov (Fəlsəfə Doktoru)

Araşdırma: Meteorologiya, Hidrologiya, fəlakət riskinin azaldılması, hidroloji, iqlim dəyişiklikləri, proqnozlaşdırma, meteoroloji müşahidələr. 

Sevinc Allahverdiyeva (Magistr\Dilşünas)


Rasim Abdullayev Magistr /İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma


Gulnur Salmanova Ph.D. tələbəsi


Rafiq Yolchuyev Magistr


Ulkar Bayramova (Ph.D tələbəsi - Layihə İdarəetmə) 


Sevinc Əmirova (Magistr/Sosial Psixologiya)


Oqtay Quliyev (İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru)


 Hüseyn Cafarov (Magistr/Biokimya və biotexnologiya)


Anar Ibrahimov (Fəlsəfə doktoru)


Xanım Qədimova (Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru)


Xuraman Nağızadə (Ph.D tələbəsi - İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası)


Təranə İsayeva (Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru - Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və Tarixin tədrisi metodikası)


Aytəkin Həsənova (Fəlsəfə doktoru)


Ramil Mustafayev (Magistr\Təhsil Liderliyi və idarə olunması)


Rovshan Garayev (Maliyyə üzrə fəlsəfə doktoru)


Eynur Mehdiyev (Magistr/İngilis dilinin tədrisi)


Tərlan Qarayev (Ph.D. tələbəsi) Aparıcı elmi işçi


İbrahim Nəbiyev (Elmlər doktoru - Tətbiqi Riyaziyyat) 


Qoşqar Məhərrəmov (Fəlsəfə doktoru - Nəzarət, Planlaşdırma və İqtisadiyyat)


Nazim Kərimov  (Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Professor )


Cavidan Əliyev Magistr\ Tətbiqi Hidrometerologiya


Aysel Heydərova  Magistr/ Biotexnologiya (Norveç Elm və Texnologiya Universiteti)


Aytac Səlimova  Magistr/ İnkişaf Psixologiyası 

Sosial Elmlər və Psixologiya / Məktəbəqədər Təhsil və Psixologiya


Günay Əhmədli Magistr (Öyrətmə və öyrənmə) (Newcastle Universiteti, İngiltərə)


Babək Əlibəyov

Ph.D., Mikrobiologiya (Kimya və Texnologiya Universiteti, Praqa (UCT), Biokimya və Microbiologiya Departamenti, Çex Respublikası)


Gülafət Şəfiyeva

Ph.D.  tələbə, Biologiya (Xəzər Universiteti)


Lamiyə Hacıyeva

Magistr , Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)


Pərvanə Salmanova

Magistr, Kompüter Elmləri  (Bakı Dövlət Universiteti)


Qətibə Mahmudova

Ph.D., Türk dilləri (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası) 


Tünzalə Seyfullayeva

Ph.D, Türk xalqları (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)