Müəllim və işçi heyəti


Professor-müəllim heyəti

 

Hamlet A. Isaxanlı (Elmlər doktoru, Professor) 

Fizika-riyaziyyat elmləri dоktоru  (Steklov adına Riyaziyyat İnstitutu, Moskva, Rusiya)

 Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi (Моskva Dövlət Universiteti)

 Tədqiqat maraqları: Riyaziyyat. Təhsil. Ədəbiyyat. Elm və İdeyalar tarixi. Mədəniyyət və Təhsil tarixi. Tərcüməçilik.

 

 Rəvan Rəhimov (Fəlsəfə doktoru, Dosent) 

Fəlsəfə doktoru 2009 (Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Üzvi sintez, Ekoloji kimya

   

Dilbər Zeynalova (Fəlsəfə doktoru, Dosent) 

Fəlsəfə doktoru, 2008 (Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Ədəbiyyat, Tərcümə, Mədəniyyət, Təhsil

 
 

Elza Səmədli (Fəlsəfə doktoru, Dosent) 

Fəlsəfə doktoru 2004 (Səlcuq Universiteti, Sosial Elmlər İnstitutu, Türkiyə)

Tədqiqat maraqları: tarixi və müasir türk ləhcələri, ədəbiyyat, dilçilik, təhsil, mədəniyyət

 

 Reyhan Mədətova (Fəlsəfə doktoru, Dosent) 

Fəlsəfə doktoru 1992-1998 (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Dilçilik, Dilçilik tarixi, Fonologiya

 

 Elmira Mirzəyeva (Psixologiya üzrə Ph.D tələbəsi ) 

Ph.D. tələbəsi (Beynəlxalq Əsaslı Təhsil Universiteti, Leninqrad filialı)

Magistr 1971 - 1975 (Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Təhsil, Psixologiya 

 
Irada Xalilova   Fəlsəfə doktoru (Kardioloji Araşdırmalar İnstitutu)

Tədqiqat maraqları: Allerqologiya və İmmunologiya


 Müşviq Orucov (Fəlsəfə Doktoru, Dosent) 

Histologiya, Sitologiya və hüceyrə biologiyası üzrə tibb elmləri namizədi. Azərbaycan Tibb Universitetinin Histologiya, Embriologiya və Sitologiya kafedrası.

Tədqiqat maraqları: Qan-beyin, qan-sinir sisteminin strukturu, xüsusilə qan-optik sinir maneələri; onurğa beyni mayesinin dövriyyəsi və qurudulması, elektron mikroskop və sinir sisteminin immunohistokimyasal tədqiqi; Dəri Xəstəlikləri histolopatoloji tədqiqi. 


Ramil Sadiqov   (Aqrar elmlər üzrə Fəlsəfə Doktoru )


Khalid Mukhtarov  Fəlsəfə Doktoru

Araşdırma: Meteorologiya, Hidrologiya, fəlakət riskinin azaldılması, hidroloji, iqlim dəyişiklikləri, proqnozlaşdırma, meteoroloji müşahidələr. 

Sevinc Allahverdiyeva Magistr\ Dilşünas


Rasim Abdullayev Magistr / İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma


Gulnur Salmanova Ph.D tələbəsi


Rafiq Yolchuyev Magistr /  


Ulkar Bayramova (Ph.D tələbəsi)  Layihə İdarəetmə 


Sevinc Əmirova Magistr/ Sosial Psixologiya


Oqtay Quliyev  İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru


 Hüseyn Cafarov  Magistr/ Biokimya və biotexnologiya


Anar Ibrahimov Fəlsəfə doktoru


Xanım Qədimova Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru


Xuraman Nağızadə (Ph.D tələbəsi) İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası


Tarana İsayeva (Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru) Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və Tarixin tədrisi metodikası


Aytekin Hasanova Fəlsəfə doktoru


Ramil Mustafayev Magistr\ Təhsil Liderliyi və idarə olunması


Rovshan Garayev Maliyyə üzrə fəlsəfə doktoru


Eynur Mehdiyev Magistr/ İngilis dilinin tədrisi


Tərlan Qarayev (Ph.D tələbəsi)  Aparıcı elmi işçisi


İbrahim Nəbiyev   Elmlər doktoru (Tətbiqi Riyaziyyat) 


Qoşqar Məhərrəmov (Fəlsəfə doktoru ) Nəzarət, Planlaşdırma və İqtisadiyyat


Nazim Kərimov  (Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Professor )


Cavidan Əliyev Magistr\ Tətbiqi Hidrometerologiya

Aysel Heydərova  Magistr/ Biotexnologiya (Norveç Elm və Texnologiya Universiteti)

Aytac Səlimova  Magistr/ İnkişaf Psixologiyası 
Sosial Elmlər və Psixologiya / Məktəbəqədər Təhsil və Psixologiya

Günay Əhmədli

Maqistr (Öyrətmə və öyrənmə) (Newcastle Universiteti, İngiltərə)

Babək Əlibəyov

Ph.D, Mikrobiologiya (Kimya və Texnologiya Universiteti, Praqa (UCT), Biokimya və Microbiologiya Departamenti, Çex Respublikası)

Gülafət Şəfiyeva

Ph.D  tələbə, Biologiya (Xəzər Universiteti)

Lamiya Hacıyeva

Maqistr , Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

Pərvanə Salmanova

Maqistr, Komputer Elmləri  (Bakı Dövlət Universiteti)

Gətibə Maxmudova

Ph.D , Türk dilləri (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası) 

Tünzalə Seyfullayeva

Ph.D, Türk xalqalrı (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)