Proqram və dərəcələr  • İngilis dili və Ədəbiyyatı departamenti - bakalavr dərəcəsi üçün İngilis dili və ədəbiyyatı, Tərcümə ixtisaslarına aid proqramlar təklif edir. Magistr dərəcəsi üçün Dilşünaslıq (İngilis dili) və Tərcümə (İngilis dili) ixtisaslarına aid proqramlar təklif edir.
  • Siyasi elmlər ve Beynəlxalq Münasibətlər departamenti - bakalavr dərəcəsi üçün Regionşünaslıq, Politologiya və Beynəlxalq münasibətlər ixtisaslarına aid proqramlar təklif edir. Magistr dərəcəsi üçün isə Konfliktologiya, Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya, Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi, Regionşünaslıq, Dünya siyasi prosesləri ixtisaslarına aid proqramlar təklif edir.
  • Psixologiya departamenti bakalavr dərəcəsi üçün Psixologiya istisasına aid proqram təklif edir. Magistr dərəcəsi üçün Klinik psixologiya və Ümumi psixologiya ixtisaslarına aid proqramlar təklif edir.
  • Jurnalistika departamenti yalnız magistr dərəcələri üçün Beynəlxalq Juranalistika və Radiotelejurnalistika ixtisaslarına aid proqramlar təklif edir.
  • Beləliklə, fakültədə magistr dərəcəsi üçün hazırlanan proqramlara Dilşünaslıq (İngilis dili), Beynəlxalq Münasibətlər, Konfliktologiya, Regionşünaslıq, Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya, Dünya siyasi prosesləri, Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi, Tərcümə, Beynəlxalq Juranalistika, Radiotelejurnalistika, Klinik psixologiya və Ümumi psixologiya kimi ixtisaslar daxildir.
Film about Khazar University