Tədqiqat Sahəsi

  • Azərbaycan Mühacirət Ədəbiyyatı
  • Azərbaycan Dialektologiyası
  • Türk dili və Ədəbiyyatı
  • Dünya ədəbiyyatında Azərbaycan ədəbiyyatı
  • Azərbaycan Dilinin Tarixi Qrammatikası
  • Linqvistik Təhlil
  • Mədhiyyə Ədəbiyyatı


Film about Khazar University