Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan Mühacirət Ədəbiyyatı

Azərbaycan Dialektologiyası

Türk dili və Ədəbiyyatı

Dünya ədəbiyyatında Azərbaycan ədəbiyyatı

Azərbaycan Dilinin Tarixi Qrammatikası

Linqvistik Təhlil  

Mədhiyyə Ədəbiyyat