İşçi heyəti

Elza Səmədli 

Fəlsəfə doktoru (Səlcuq Universiteti, Sosial Elmlər İnstitutu, Türkiyə)

Magistr (Türk dilləri, Ərciyəs Universiteti, Türkiyə)

Tədqiqat maraqları: tarixi və müasir türk ləhcələri, ədəbiyyat, dilçilik, təhsil, mədəniyyət

Vəzifəsi: Təhsil fakültəsinin dekanı

                                 E-mail: esemedova[at]khazar.org
Vurğun Əyyub 

Filologiya elmləri namizədi (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan ədəbiyyatı)

Aspirantura (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)

Tədqiqat maraqları: Azərbaycan ədəbiyyatı, ədəbiyyat nəzəriyyəsi,

                                  Azərbaycan nəsri, folklor, təhsil, təhsil siyasəti, sosial tədqiqatlar

                                 Vəzifəsi: Azərbaycan dili və ədəbiyyat departamentinin müdiri

                                 E-mail: Veyyub[at]khazar.org                            

Dilbər Zeynalova 

Filologiya üzrə Fəlsəfə doktoru, dosent (Azərbaycan Dillər Universiteti)

Aspirantura (M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu)

Tədqiqat maraqları: ədəbiyyat, tərcümə, mədəniyyət, təhsil

Vəzifəsi: Müəllim

Qətibə Mahmudova 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Türk dilləri)

Magistratura (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Müqayisəli dilçilik)

Tədqiqat maraqları: Türk dilləri, Müasir Azərbaycan dili və frazeologiya

                                 Vəzifəsi: Müəllim

Elza İsmayılova 

Filologiya üzrə doktorant (Azərbaycan ədəbiyyatı,  Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Aspirantura (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)

Tədqiqat maraqları: dilçilik, şifahi ədəbiyyat, mədəniyyət

                                 Vəzifəsi: Müəllim 

Reyhan Mədətova 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan dilçiliyi)

Aspirantura (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: dilçilik, dilçilik tarixi, fonologiya

Vəzifəsi: Müəllim

Vəfa Aslanova 

Magistr (Azərbaycan dili, Azərbaycan Dillər Universiteti)

Vəzifəsi: Müəllim

 

Elmira Məmmədova Kekeç 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan ədəbiyyatı)

Magistratura (Xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: türk xalqları ədəbiyyatı, xarici ölkələr ədəbiyyatı

Vəzifəsi: Müəllimİlahə Qurbanova 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Müasir Azərbaycan dili)

Magistratura (Bakı Dövlət Universiteti, Müasir Azərbaycan dili)

Tədqiqat maraqları: Azərbaycan dili dialektologiyası, etnolinqvistika

Vəzifəsi: Müəllim


Sevinc Ağayeva

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Dilşünaslıq)

Magistratura (Dilşünaslıq,  Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Müasir və qədim dillər

Vəzifəsi: Müəllim


Xatirə Yusifova 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaycan ədəbiyyatı)

Magistratura (Azərbaycan ədəbiyyatı,  Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Əski Azərbaycan əlifbası, Qədim və orta əsrlər klassik ədəbiyyat

Vəzifəsi: Müəllim


Tünzalə Seyfullayeva   

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaycan ədəbiyyatı)

Magistratura (Azərbaycan ədəbiyyatı, Təfəkkür Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Türk xalqları ədəbiyyatı, qədim və orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı

                                  Vəzifəsi: Müəllim

Qardaşxan Əzizxanlı 

Filologiya üzrə doktorant (Azərbaycan ədəbiyyatı, Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Magistratura (Jurnalistika, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatı, dilçilik, fəlsəfə və mədəniyyət

Vəzifəsi: Müəllim