İşçi heyəti

Elza Səmədli 

Fəlsəfə doktoru 2004 (Səlcuq Universiteti, Sosial Elmlər İnstitutu, Türkiyə)

Magistr 1999 (Ərciyəs Universiteti,Türk dilləri,Türkiyə)

Tədqiqat maraqları: tarixi və müasir türk ləhcələri, ədəbiyyat, dilçilik, təhsil, mədəniyyət

İşlədiyi təhsil ocağı: Xəzər Universiteti

Vurğun Əyyub 

Filologiya elmləri namizədi 1987 (ADPU, Azərbaycan ədəbiyyatı, Bakı)

Aspirantura 1977 (ADPU, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Bakı)

Tədqiqat maraqları: Azərbaycan ədəbiyyatı, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, Azərbaycan nəsri, folklor, təhsil, təhsil siyasəti, sosial tədqiqatlar

İşlədiyi təhsil ocağı: Xəzər Universiteti 
Dilbər Zeynalova 

Fəlsəfə doktoru, dosent, 2008 (Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan)

Aspirantura 1984 (M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu, Rus dili və ədəbiyyatı, Bakı)

Tədqiqat maraqları: ədəbiyyat, tərcümə, mədəniyyət, təhsil

İşlədiyi təhsil ocağı: Xəzər Universiteti 

Qətibə Mahmudova 

Fəlsəfə doktoru (AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Türk dilləri Bakı)

Magistratura (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Müqayisəli dilçilik Bakı)

Tədqiqat maraqları: Türk dilləri, Müasir Azərbaycan dili və frazeologiya

İşlədiyi təhsil ocağı: Xəzər Universiteti

Elza İsmayılova 

Filologiya üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan)

Aspirantura 1985 (ADPU, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Bakı )

Tədqiqat maraqları: dilçilik, şifahi ədəbiyyat, mədəniyyət

İşlədiyi təhsil ocağı: Xəzər Universiteti 
Reyhan Mədətova 

Fəlsəfə doktoru 1992-1998 (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan)

Aspirantura (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Bakı)

Tədqiqat maraqları: dilçilik, dilçilik tarixi, fonologiya

İşlədiyi təhsil ocağı: Xəzər Universiteti 

Vəfa Aslanova 

Magistr 2011 (Azərbaycan Dillər Universiteti)

Tədqiqat maraqları: dilçilik, tərcümə

İşlədiyi təhsil ocağı: Xəzər Universiteti  

Elmira Məmmədova Kekeç 

Ph.D 2004 (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Magistratura 2001 (Bakı Dövlət Universiteti, xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı, Bakı)

Tədqiqat maraqları: türk xalqları ədəbiyyatı, xarici ölkələr ədəbiyyatı

İşlədiyi təhsil ocağı: Xəzər Universiteti 


İlahə Qurbanova 

Ph.D 2014 (AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Müasir Azərbaycan dili, Bakı)

Magistratura 2001 (Bakı Dövlət Universiteti, Müasir Azərbaycan dili, Bakı)

Tədqiqat maraqları: Azərbaycan dili dialektologiyası, etnolinqvistika

İşlədiyi təhsil ocağı: Xəzər Universiteti 


Sevinc Ağayeva

Fəlsəfə doktoru 2010 (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Dilşünaslıq, Bakı)

Magistratura 2005 (Lənkəran Dövlət Universiteti, Dilşünaslıq, Bakı)

Tədqiqat maraqları: Müasir və qədim dillər

İşlədiyi təhsil ocağı: Xəzər Universiteti 

Xatirə Yusifova 

Fəlsəfə doktoru 2014 (AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaycan ədəbiyyatı, Bakı)

Magistratura 2000 (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan ədəbiyyatı, Bakı)

Tədqiqat maraqları: Əski Azərbaycan əlifbası, qədim və orta əsrlər klassik ədəbiyyat

İşlədiyi təhsil ocağı: Xəzər Universiteti Tünzalə Seyfullayeva   

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 2017 (AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaijan ədəbiyyatı, Bakı)

Magistratura (Təfəkkür Universiteti, Azərbaycan ədəbiyyatı)

Tədqiqat maraqları: Türk xalqları ədəbiyyatı, qədim və orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı

İş yeri: Xəzər Universiteti

Qardaşxan Əzizxanlı 

Filologiya üzrə doktorant 2014 (Xəzər Universiteti, Azərbaycan ədəbiyyatı, Bakı)

Magistratura 2000 (Bakı Dövlət Universiteti, jurnalistika, Bakı)

Tədqiqat maraqları: Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatı, dilçilik, fəlsəfə və mədəniyyət

İşlədiyi təhsil ocağı: Xəzər Universiteti