İşçi heyəti

Vurğun Əyyub 

Filologiya elmləri namizədi (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan ədəbiyyatı)

Aspirantura (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)

Tədqiqat maraqları: Azərbaycan ədəbiyyatı, ədəbiyyat nəzəriyyəsi,

 Azərbaycan nəsri, folklor, təhsil, təhsil siyasəti, sosial tədqiqatlar

 Vəzifəsi: Azərbaycan dili və ədəbiyyat departamentinin müdiri

 E-mail: veyyub[at]khazar.org

Telefon: (+994 12) 421 10 93 (228)


Elza Səmədli 

Fəlsəfə doktoru (Səlcuq Universiteti, Sosial Elmlər İnstitutu, Türkiyə)

Magistr (Türk dilləri, Ərciyəs Universiteti, Türkiyə)

Tədqiqat maraqları: tarixi və müasir türk ləhcələri, ədəbiyyat, dilçilik, təhsil, mədəniyyət

Vəzifəsi: Təhsil fakültəsinin dekanı

 E-mail: esemedova[at]khazar.org


Dilbər Zeynalova 

Filologiya üzrə Fəlsəfə doktoru, dosent (Azərbaycan Dillər Universiteti)

Aspirantura (M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu)

Tədqiqat maraqları: ədəbiyyat, tərcümə, mədəniyyət, təhsil

Vəzifəsi: MüəllimReyhan Mədətova 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan dilçiliyi)

Aspirantura (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: dilçilik, dilçilik tarixi, fonologiya

 Vəzifəsi: Müəllim


İlahə Qurbanova 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Müasir Azərbaycan dili)

Magistratura (Bakı Dövlət Universiteti, Müasir Azərbaycan dili)

Tədqiqat maraqları: Azərbaycan dili dialektologiyası, etnolinqvistika

Vəzifəsi: MüəllimQətibə Mahmudova 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Türk dilləri)

Magistratura (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Müqayisəli dilçilik)

Tədqiqat maraqları: Türk dilləri, Müasir Azərbaycan dili və frazeologiya

 Vəzifəsi: Müəllim Qardaşxan Əzizxanlı 

Filologiya üzrə doktorant (Azərbaycan ədəbiyyatı, Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Magistratura (Jurnalistika, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatı, dilçilik, fəlsəfə və mədəniyyət

 Vəzifəsi: Müəllim


Vəfa Aslanova 

Magistr (Azərbaycan dili, Azərbaycan Dillər Universiteti)

Vəzifəsi: Müəllim

 Elmira Məmmədova Kekeç 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan ədəbiyyatı)

Magistratura (Xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: türk xalqları ədəbiyyatı, xarici ölkələr ədəbiyyatı

Vəzifəsi: MüəllimXatirə Yusifova 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaycan ədəbiyyatı)

Magistratura (Azərbaycan ədəbiyyatı,  Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Əski Azərbaycan əlifbası, Qədim və orta əsrlər klassik ədəbiyyat

Vəzifəsi: Müəllim Sevinc Ağayeva

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Dilşünaslıq)

Magistratura (Dilşünaslıq, Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Müasir və qədim dillər

Vəzifəsi: Müəllim
Aynur Qəzənfərqızı

Fəlsəfə doktoru (Folklor İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Magistratura (Filologiya-Ədəbiyyat Nəzəriyyəsi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Unversiteti)

Vəzifəsi: MüəllimQətibə Quliyeva

Fəlsəfə doktoru (Nəsimi adına Dilçilk İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Magistratura (Dilşünaslıq/Türkologiya, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Vəzifəsi: Müəllim

Hilalə İbadova

Fəlsəfə doktoru (Folklorşünaslıq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Magistratura (Filologiya, Azərbaycan Ədəbiyyatı, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Vəzifəsi: Müəllim 
Zəminə Ziyayeva

Fəlsəfə doktoru (Müasir Türk Dilləri və Ədəbiyyatları, Ankara Universiteti, Türkiyə)

Magistratura (Müasir Türk Dilləri və Ədəbiyyatları, Ankara Universiteti, Türkiyə)

Vəzifəsi: Müəllim 


Leyla Yusifova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Ümumi dilçilik üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Vəzifəsi: MüəllimKamilə Bədəlova

Vəzifəsi: Assistent

E-mail: kbadalova[at]khazar.org

Telefon: (+994 12) 421 10 93 (228)


Film about Khazar University