İşçi heyəti

Vurğun Əyyub 

Filologiya elmləri namizədi (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan ədəbiyyatı)

Aspirantura (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)

Tədqiqat maraqları: Azərbaycan ədəbiyyatı, ədəbiyyat nəzəriyyəsi,

 Azərbaycan nəsri, folklor, təhsil, təhsil siyasəti, sosial tədqiqatlar

 Vəzifəsi: Azərbaycan dili və ədəbiyyat departamentinin müdiri

 E-mail: veyyub[at]khazar.org

Telefon: (+994 12) 421 10 93 (228)


Elza Səmədli 

Fəlsəfə doktoru (Səlcuq Universiteti, Sosial Elmlər İnstitutu, Türkiyə)

Magistr (Türk dilləri, Ərciyəs Universiteti, Türkiyə)

Tədqiqat maraqları: tarixi və müasir türk ləhcələri, ədəbiyyat, dilçilik, təhsil, mədəniyyət

Vəzifəsi: Təhsil fakültəsinin dekanı

 E-mail: esemedova[at]khazar.org


Dilbər Zeynalova 

Filologiya üzrə Fəlsəfə doktoru, dosent (Azərbaycan Dillər Universiteti)

Aspirantura (M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu)

Tədqiqat maraqları: ədəbiyyat, tərcümə, mədəniyyət, təhsil

Vəzifəsi: MüəllimReyhan Mədətova 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan dilçiliyi)

Aspirantura (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: dilçilik, dilçilik tarixi, fonologiya

 Vəzifəsi: Müəllim


İlahə Qurbanova 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Müasir Azərbaycan dili)

Magistratura (Bakı Dövlət Universiteti, Müasir Azərbaycan dili)

Tədqiqat maraqları: Azərbaycan dili dialektologiyası, etnolinqvistika

Vəzifəsi: MüəllimQətibə Mahmudova 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Türk dilləri)

Magistratura (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Müqayisəli dilçilik)

Tədqiqat maraqları: Türk dilləri, Müasir Azərbaycan dili və frazeologiya

 Vəzifəsi: Müəllim Qardaşxan Əzizxanlı 

Filologiya üzrə doktorant (Azərbaycan ədəbiyyatı, Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Magistratura (Jurnalistika, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatı, dilçilik, fəlsəfə və mədəniyyət

 Vəzifəsi: Müəllim


Telman Quliyev

Tarix üzrə Elmlər Doktoru (İstanbul Universiteti, Sosyal Elmler İnstitutu, Türkiyə)

Ümumi türk tarixi üzrə Magistr (Mərmərə Universiteti, Türkiyat 
 Araşdırmaları İnstitutu, Türkiyə)
Hatəm Cabbarlı

Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə Siyasi elmlər doktoru (Qazi Universiteti, Türkiyə)

Siyasi elmlər ixtisası üzrə magistr (Ankara Universiteti, Türkiyə)
Elmira Məmmədova Kekeç 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan ədəbiyyatı)

Magistratura (Xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: türk xalqları ədəbiyyatı, xarici ölkələr ədəbiyyatı

Vəzifəsi: MüəllimXatirə Yusifova 

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaycan ədəbiyyatı)

Magistratura (Azərbaycan ədəbiyyatı,  Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Əski Azərbaycan əlifbası, Qədim və orta əsrlər klassik ədəbiyyat

Vəzifəsi: Müəllim 


Sevinc Ağayeva

Fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Dilşünaslıq)

Magistratura (Dilşünaslıq, Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tədqiqat maraqları: Müasir və qədim dillər

Vəzifəsi: Müəllim
Aynur Qəzənfərqızı

Fəlsəfə doktoru (Folklor İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Magistratura (Filologiya-Ədəbiyyat Nəzəriyyəsi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Unversiteti)

Vəzifəsi: MüəllimQətibə Quliyeva

Fəlsəfə doktoru (Nəsimi adına Dilçilk İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Magistratura (Dilşünaslıq/Türkologiya, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Vəzifəsi: Müəllim

Hilalə İbadova

Fəlsəfə doktoru (Folklorşünaslıq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Magistratura (Filologiya, Azərbaycan Ədəbiyyatı, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Vəzifəsi: Müəllim 
Zəminə Ziyayeva

Fəlsəfə doktoru (Müasir Türk Dilləri və Ədəbiyyatları, Ankara Universiteti, Türkiyə)

Magistratura (Müasir Türk Dilləri və Ədəbiyyatları, Ankara Universiteti, Türkiyə)

Vəzifəsi: Müəllim 


Sevinc Allahverdiyeva

Alman dili və Ədəbiyyatı müəllimi 

E-mail: sevinj.allahverdiyeva[at]khazar.org

Sədaqət Cumayeva

Alman dili və Ədəbiyyatı müəllimi 

E-mail: sadagat.jumayeva[at]khazar.org


Li Ya

Çin dili və Ədəbiyyatı müəllimi

MS in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (Peking University, China)

E-mail: xiaoying796[at]163.com
Vəfa Bağırzadə

Fransız dili və Ədəbiyyatı müəllimi 

E-mail: vafabagirzade[at]yahoo.com

Rüstəm Lazımov

Fars dili və Ədəbiyyatı müəllimi

E-mail: rustam.lazimov[at]gmail.com
Könül Kamilzadə

Koreya dili və Ədəbiyyatı müəllimi

E-mail: konul.kamilzadeh[at]khazar.org
Fidan Ələsgərova

İtalyan dili və Ədəbiyyatı müəllimi

E-mail: fidannk[at]gmail.com


Vəfa Aslanova 

Magistr (Azərbaycan dili, Azərbaycan Dillər Universiteti)

Vəzifəsi: Müəllim

 Kamilə Bədəlova

Vəzifəsi: Assistent

E-mail: kbadalova[at]khazar.org

Telefon: (+994 12) 421 10 93 (228)


Film about Khazar University