Müəllim heyəti


Hassan Niknafs - Professor

Departamentin  koordinatoru

Mühəndislik və tətbiqi elmlər fakültəsinin dekanı

Akron Universiteti, Ohayo,ABŞ

E-poçt: hniknafs[at]khazar.org


Nuru Səfərov - Dosent 

Elektronika və Telekommunikasiya Departamentinin müdiri

Ph.D., AMEA, Azərbaycan

MS, radiofizika və elektronika, Dnepropetrovsk Dövlət Universiteti, Ukrayna

E-poçt: nsafarov[at]khazar.org


İradə Xəlilova - Dosent

Ph.D., Azərbaycan Tibb Universiteti

MS, Molekulyar biologiya və biofizika, Bakı Dövlət Universiteti

E-poçt: ikhalilova[at]khazar.org 

Müşfiq Orucov

Ph.D., Azərbaycan Tibb Universiteti

MS,  Azərbaycan Tibb Universiteti

E-poçt: morujov[at]hotmail.com
Zaur Kərimov

Ph.D., biologiya elmləri (AMEA, Mikrobiologiya İnstitutu)

MS, Azərbaycan Tibb Universiteti

E-poçt: zaurkarimov[at]mail.ru


Film about Khazar University