Fakültə


Rasim Bayramlı - Dosent 

İnşaat Mühəndisliyi departamentinin rəhbəri

İnşaat mühəndisliyi üzrə fəl. d. (Moscow Asbestos and Cement Scientific Research Institute, Russia)

Həsən Cahangirov  - Müəllim

Struktur mühəndisliyi üzrə magistr  (University of Nottingham, UK) 


Ali Atefi - Müəllim 

Struktur mühəndisliyi üzrə magistr (Ferdowsi University of Mashhad, Iran) 

Zümrüd Abdulova - Müəllimə

İnşaat mühəndisliyi üzrə magistr (Azərbaycan Memarliq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan)


Səbirə Zeynalova - Müəllimə

İnşaat mühəndisliyi üzrə magistr (Azərbaycan Memarliq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan) 

Rəşad Nuraliyev 

PhD in Civil Engineering (Mountsville University, USA)