Fakültə

Rasim Bayramlı - Dosent 

İnşaat Mühəndisliyi departamentinin rəhbəri

İnşaat mühəndisliyi üzrə fəl. d. (Moscow Asbestos and Cement Scientific Research Institute, Russia) 

E-mail:  r.bayramli[at]yandex.ru, rbayramli[at]khazar.org

Tel.: (+99451) 909 06 22

Rəşad Nurəliyev

İnşaat mühəndisliyi üzrə fəl. d. (Mountsville University, USA)
Ali Atefi 

Struktur mühəndisliyi üzrə magistr (Ferdowsi University of Mashhad, Iran) Zümrüd Abdulova

İnşaat mühəndisliyi üzrə magistr (Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti)
Səbirə Zeynalova 

İnşaat mühəndisliyi üzrə magistr (Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti)