Müəllim heyəti


Rasoul Moradi - Kimya Mühəndisliyi Departamentinin koordinatoru

Kimya mühəndisliyi üzrə fəl. d. (University of Tehran, Iran)

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology, Iran)

E-mailrmoradi@khazar.org

Telefon: (+994 12) 421 6335 (278) 


Hassan Niknafs - Professor

Hesablama hidrodinamikasi üzrə fəl. d. (The University of Akron, Ohio, USA)

Mexanika mühəndisliyi üzrə magistr (Youngstown State University, Ohio, USA) 

E-mailhniknafs[at]khazar.org


Jestin Mandumpal 

Hesablama kimyası üzrə fəl. d. (Curtin University, Australia) 

Polimer elmi üzrə magistr (Mahatma Gandhi University, India)

E-mailjmandumpal[at]khazar.orgMehdi Farrokhi 

Kimya proses mühəndisliyi üzrə magistr (Tehran University, Iran)

E-mail: mehdi.farrokhy@gmail.comMonday Obekpa

Neft mühəndisliyi üzrə fəl.d. iddiaçısı (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Sualtı mühəndislik üzrə magistr (University of Aberdeen, United Kingdom)

E-mail: monday.obekpa[at]khazar.org


Masoud Mehrizadeh

Neft mühəndisliyi üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology, Iran)

E-mail: mmehrizadeh[at]khazar.orgAdil Abbasov  

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (French Institute of Petroleum, France) 

E-mail: adil.abbasov[at]khazar.orgŞirin Məmmədova

Kimya üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: shirin.mammadova[at]khazar.orgKənan Şıxəliyev

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (Science University of Malaysia, Malaysia)

E-mail: kshikhaliyev[at]khazar.org