Müəllim heyəti

Rasoul Moradi - Kimya Mühəndisliyi Departamentinin koordinatoru

Kimya mühəndisliyi üzrə fəl. d. (University of Tehran, Iran)

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology, Iran)

E-mailrmoradi[at]khazar.org

Telefon: (+994 12) 421 6335 (278)


Hassan Niknafs - Professor

Hesablama hidrodinamikasi üzrə fəl. d. (The University of Akron, Ohio, USA)

Mexanika mühəndisliyi üzrə magistr (Youngstown State University, Ohio, USA) 

Kimya Mühəndisliyi üzrə bakalavr, magistr (Shiraz University, former Pahlavi University, Shiraz, Iran)

E-mailhniknafs[at]khazar.orgMehdi Farrokhi 

Kimya proses mühəndisliyi üzrə magistr (Tehran University, Iran)

E-mail: mehdi.farrokhy[at]gmail.com

Monday Obekpa

Neft mühəndisliyi üzrə fəl.d. iddiaçısı (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Sualtı mühəndislik üzrə magistr (University of Aberdeen, United Kingdom)

E-mail: monday.obekpa[at]khazar.org
Masoud Mehrizadeh

Neft mühəndisliyi üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology, Iran)

E-mail: mmehrizadeh[at]khazar.org

Adil Abbasov  

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (French Institute of Petroleum, France) 

E-mail: adil.abbasov[at]khazar.org

Sevinc Osmanova

PhD in Inorganic Chemistry (Azerbaijan National Academy of Sciences)

MS in Inorganic Chemistry (Azerbaijan State Pedagogical University)

E-mail: o.sevinc1985[at]rambler.ru


Şirin Məmmədova

Kimya üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: shirin.mammadova[at]khazar.org

Kənan Şıxəliyev

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (Science University of Malaysia, Malaysia)

E-mail: kshikhaliyev[at]khazar.org

Nazila Pour Khalili

Doctor of Pharmacy (PharmD) (School of Pharmacy, Iran)

PhD candidate in Biochemistry (Khazar University, Azerbaijan)

E-mail: N.Pourkhalili[at]khazar.orgFilm about Khazar University