Müəllim heyəti


Rasoul Moradi - Kimya Mühəndisliyi Departamentinin kordinatoru

Kimya mühəndisliyi üzrə fəl. d. (University of Tehran, Iran)

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology, Iran)

Hassan Niknafs - Professor

Hesablama hidrodinamikasi üzrə fəl. d. (The University of Akron, Ohio, USA)

Mexanika mühəndisliyi üzrə magistr (Youngstown State University, Ohio, USA) 

Jestin Mandumpal 

Hesablama kimyasi üzrə fəl. d. (Curtin University, Australia) 

Polimer elmi üzrə magistr (Mahatma Gandhi University, India)

Mehdi Farrokhi 

Kimya proses mühəndisliyi üzrə magistr (Tehran University, Iran)Monday Obekpa

Neft mühəndisliyi üzrə fəl.d. iddiaçısı (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Sualtı mühəndislik üzrə magistr (University of Aberdeen, United Kingdom)


Masoud Mehrizadeh

Neft mühəndisliyi üzrə fəl. d. iddiaçısı (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology)

Adil Abbasov  

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (French Institute of Petroleum, France) Şirin Məmmədova

Kimya üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)Kənan Şıxəliyev

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (Science University of Malaysia, Malaysia)