Müəllim heyəti


Rasoul Moradi - Kimya Mühəndisliyi Departamentinin koordinatoru

Kimya mühəndisliyi üzrə fəl. d. (University of Tehran, Iran)

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology, Iran)

E-mailrmoradi@khazar.org

Telefon: (+994 12) 421 6335 (278) 
Hassan Niknafs - Professor

Hesablama hidrodinamikasi üzrə fəl. d. (The University of Akron, Ohio, USA)

Mexanika mühəndisliyi üzrə magistr (Youngstown State University, Ohio, USA) 

Kimya Mühəndisliyi üzrə bakalavr, magistr (Shiraz University, former Pahlavi University, Shiraz, Iran)

E-mailhniknafs[at]khazar.org

Jestin Mandumpal 

Hesablama kimyası üzrə fəl. d. (Curtin University, Australia) 

Polimer elmi üzrə magistr (Mahatma Gandhi University, India)

E-mailjmandumpal[at]khazar.orgMehdi Farrokhi 

Kimya proses mühəndisliyi üzrə magistr (Tehran University, Iran)

E-mail: mehdi.farrokhy@gmail.comMonday Obekpa

Neft mühəndisliyi üzrə fəl.d. iddiaçısı (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Sualtı mühəndislik üzrə magistr (University of Aberdeen, United Kingdom)

E-mail: monday.obekpa[at]khazar.org


Masoud Mehrizadeh

Neft mühəndisliyi üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft mühəndisliyi üzrə magistr (Sharif University of Technology, Iran)

E-mail: mmehrizadeh[at]khazar.orgAdil Abbasov  

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (French Institute of Petroleum, France) 

E-mail: adil.abbasov[at]khazar.orgŞirin Məmmədova

Kimya üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: shirin.mammadova[at]khazar.orgKənan Şıxəliyev

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (Science University of Malaysia, Malaysia)

E-mail: kshikhaliyev[at]khazar.org