Elmi-tədqiqat


Eyni zamanda tədris proqramı ilə yanaşı departamentdə tələbələrin müstəqil elmi-tədqiqat işləri üçün şərait yaradılmışdır. Bu məqsədlə, tətbiqi və tədqiqat laboratoriyaları yaradılmışdır. Hal-hazırda departamentdə tədqiqatlar bu sahələrdə həyata keçirilir: 

  • Günəş enerjisinin elektrik enerjisinə çevrilməsində alternativ enerji mənbələri və avadanlıqları
  • Yeni biomühəndislik avadanlıqları, bioloji aktiv nöqtələrin öyrənilməsi və qurğu konstruksiyası
Solar Car
Film about Khazar University