Dərəcə Proqramları

Elektronika, Telekommunikasiya və Radiomühəndislik ixtisası üzrə bakalavr proqramı

1st-Year
CODE Fall Semester KU ECTS   CODE Spring Semester KU ECTS
AZLL 101 Azerbaijan Language  3 6   AZH 150 Azerbaijan History 3 6
MATH 101 Calculus_I 3 6   MATH 102 Calculus_II 3 6
PHSC 111 Physics_I 3 6   PHSC 112 Physics_II 3 6
ENGL 101 English Foundations_I 4 8   ENGL 102 English Foundation _II 4 8
MED 315  Life Science 3 6   AZC 202 Azerbaijan Culture 2 4
          Social Sciences** 3 6
  Credit 16 32     Credit 18 36
                 
2nd-Year
CODE Fall Semester KU ECTS   CODE Spring Semester KU ECTS
EENG 211 Circuits Theory -1 3 6   EENG 212 Circuits Theory -2 3 6
ENGL 216 ESP Electronics Engineering 3 6   EENG 245 Basic Electronics 4 8
CMS 115 Computer Application in Engineering 3 6   ETR 237 Communication Systems 3 6
MATH 132 Linear Algebra  3 6   ETR 234 Analog and Digital Electronics  3 6
  Social Sciences**  3 6   ETR 270  Electrical Measurements and Methods 3 6
  Credit 15 30     Credit 16 32
                 
3rd-Year
CODE Fall Semester KU ECTS   CODE Spring Semester KU ECTS
ETR 359 Microprocessor-based Systems 3 6   ETR 385 Designing Radio Electronic Devices 3 6
ETR 346 Telecommunication Networks 3 6   ETR 375 Theory of Reception, Processing and Transmission of Images  3 6
ETR 393 Basics of Circuitry 3 6   CIV 215 Engineering Drawing 3 6
  Elective (major)*** 3 6   Elective (major)*** 3 6
  Humanity* 3 6     Humanity* 3 6
          ETR 395 Summer Internship 3 6
  Credit 15 30     Credit 18 36
                 
4th-Year
CODE Fall Semester KU ECTS   CODE Spring Semester KU ECTS
ETR 408 Electrodynamics 3 6   ETR 482 Electronic Systems and Technologies 3 6
ENV 305 HS&E 3 6   ETR 476 Radio Transmitting and Antenna Devices  3 6
ETR 401 Wireless Communication Technology 3 6   ETR 487 Electric Communication Theory 3 6
ETR 466 Electrical Power Supply 3 6     Elective (major)*** 3 6
ETR 454 Signals and Systems 3 6     Elective (major)*** 3 6
  Credit 15 30     Credit 15 30
Total Credits for Graduation 128 256
ELECTIVES
  * Humanity Courses List:         ***Major Electives List: KU ECTS Semestr
PHIL 130 Culture of Philosophy       ETR 211 Semiconductor Devices and Modeling  3 6 III
  Foreign Language       EENG 250 Electrical Engineering  3 6 III
          ETR 312 Fundamentals of Microwaves 3 6 VI
  ** Social Sciences       ETR 390 Control Systems 3 6 VI
MGT310 Management and Organization       ETR 490 Optical Communication Engineering 3 6 VIII
LAW 220 Family Law       ETR 461 Robotics 3 6 VIII
ECON 101 Introduction to Economics       ETR 416 Power Convertion  3 6 VIII
          ETR 463 Digital Microelectronics  3 6 VIII
                 
              KU ECTS
            University Requirement English 11 22
  Science and Technology         University Requirement Azeri 8 16
MATH 101 Calculus 1         Humanity 6 12
CMS 202 Computer Application in Engineering         Social Sciences 6 12
ENV 305 HS&E         Science and Technology 9 18
            Major Courses 88 176
                 
            Total 128 256  


060627 - Elektron cihazlar və qurğular / 060627 Elektronika və avtomatika ixtisasları üzrə magistr təhsili

 

I semestr

#

Fənnin kodu

Fənnin adı

Kredit

     1.         

ETR 445

Nəzarət sistemləri

8

     2.         

ETR 416

Enerji çevrilmələri

8

     3.         

ETR 472

Elektron müdafiə sistemləri

8

     4.         

ETR 337

Telekommunikasiya sistemləri

8

II semestr

#

Fənnin kodu

Fənnin adı

Kredit

     1.         

ETR 357

Elektromaqnit nəzəriyyəsi

8

     2.         

ETR 370

Radiomühəndisliyin əsasları

8

     3.         

ETR 346

Telekommunikasiya şəbəkələri

8

     4.         

CMS 430

Proqramlaşdırma mühəndisliyi

8

III semestr

#

Fənnin kodu

Fənnin adı

Kredit

     1.         

ETR 490

Optk rabitə mühəndisliyi

8

     2.         

ETR 412

Mikrodalğalı dizayn əsasları

8

     3.         

ETR 454

Siqnalların emalı

8

     4.         

ETR 382

Radiomühəndislik avadanlıqları

8

IV semestr

#

Fənnin kodu

Fənnin adı

Kredit

     1.         

ETR 600

Magistr tezisi

24

 

Cəmi: 120 kredit


                 
Xəzər Universiteti
          050104 (050105 yeni)– Fizika müəllimliyi
       
1-ci il
Kod Payiz KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
 
ENGL 101 İngilis dilinin əsasları 1 4 yox   ENGL 102 İngilis dilinin əsasları 2 4 ENGL 101
ASC 201  Azərbaycan mədəniyyəti 3 yox   AZH 150  Azərbaycan tarixi 3 yox
AZLL 101 Azərbaycan dili-1 3 yox   AZLL105 Azərbaycan ədəbiyyatı  3 yox
MATH105 Riyazi analiz-1  3 yox   EDU 101 Təhsilə giriş  3 yox
CMS 101 Komputer elminə giriş 3 yox   MATH 203 Riyazi analiz-2  3 MATH 105
  Kredit 16       Kredit 16  
2-ci il
Kod Payiz KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
 
ENGL 103 Akademik ingilis dili  4 ENGL 102   ENGL 216 Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dilini 3 ENGL 103
PSYC 304 Təhsil psixologiyasının əsasları  3 EDU 101   PHSC 205 Molekyular fizika  3 yox
PHSC 203 Mexanika 3 MATH 105   ENGR 303 Termodinamika  3 yox
PSHC 111 Astronomiya  3 yox    MATH 396 Xətti cəbr və analitik həndəsə  3 MATH 203
PHİl 101  Fəlsəfəyə giriş (humanitar-1*) 3 yox    EDU 496 Sinfin idarəolunması (sosial-1**) 3 EDU 101
          SPH 202 Nitq mədəniyyəti (humanitar-2*) 3 yox
  Kredit 16       Kredit 18  
3-cü il
Kod Payiz KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
PHSC 307 Kvant mexanikası  3 PHSC 203   MATH 310 Diferensial tənliklər 3 MATH 203
PHSC 309 Optika  3 MATH 105   PHSC 313 Akustika  3 MATH 105
PHSC 311 Elektrodinamika  3 MATH 105   EDU 302 Kurikulum və qiymətləndirmə strategiyası 3 EDU 101
CMS 316 Verilənlərin bazasının sistemləri  3 CMS 101     Ixtisas seçmə-1*** 3 yox 
MGT 410 Təşkilati davranış(sosial-2**) 3 yox      Ixtisas seçmə-2*** 3 yox 
          MED 315 Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları 3 yox 
  Kredit 15       Kredit 18  
4-cü il
Kod Payiz KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
EDU 407 Passiv praktika  6 EDU 101   EDU 408 Aktiv pedaqoji praktika  6 EDU 101
CMS 202 Təhsildə kompüterin tətbiqi  3 CMS 101   PHSC 419  Radiofizika  3 ETR 357
ETR 357 Elektromaqnetizm  3 MATH 105     Ixtisas seçmə-3*** 3 yox 
PHSC 415 Atom fizikası  3 PHSC 311   PHSC 417  Nüvə fizikası və elementlər 3 PHSC 415
EDU 452 Fizikanın tədrisi metodikası  3 EDU 101          
  Kredit 18       Kredit 15  
  Toplam kredit 132            
                 
                 
                 
  * Humanitar seçmə fənnlər:         ***İxtisas seçmə fənnlər: KU  
PHİl 101  Fəlsəfəyə giriş 3       İxtisas seçmə - 1 3  
SPH 202 Nitq mədəniyyəti 3       İxtisas seçmə - 2 3  
            İxtisas seçmə - 3 3  
  ** Sosial seçmə fənnlər:         İxtisas seçmə - 4 3  
EDU 496 Sinfin idarəolunması 3       İxtisas seçmə - 5 3  
MGT 410 Təşkilati davranış 3       İxtisas seçmə - 6 3  
                 
  Elm və Texnologiya              
MATH 105 Riyazi analiz-1 3            
CMS 101 Təhsildə kompüterin tətbiqi  3            
MED 315 Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları 3            
                 


Film about Khazar University