Fənlər və tədris proqramlarıTədris planı (Bakalavr)

1

Politologiya

2

Beynəlxalq Münasibətlər

3

Regionşünaslıq (Avropa)            Payız 2017: Fənlər və tədris proqramları (Bakalavr)


Kod

Fənnin adı

Müəllim

PSIR110

Politologiyanın Əsasları

Politologiyanın Əsasları - 2

Kənan Allahverdiyev

Baba Bayramlı

PSIR 202

Yeni və müasir dövrün sosial siyasi fikir tarixi

Kənan Allahverdiyev

PSIR 300

Beynəlxalq Münasibətlər Nəzəriyyəsi

Rəşad Ağazadə

PSIR 301

Müasir Diplomatiya

Baba Bayramlı

PSIR 303

İqtisadiyyat

Ziya Mürsəlzadə

PSIR 359

Parlamentarizm tarixi

Anar Rəhimov

PSIR 370

NATO və Təhlükəsizliyin Əsasları

Elmar Mustafayev

PSIR 401

Siyasi Psixologiya

Elsevər Məmmədov

PSIR 403

Siyasi İqtisadi Coğrafiya

Zibər Hüseynova

PSIR 404

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizliyinin Əsasları

Rəşad Hüseynov

PSIR 405

Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemləri

Məhəmməd Muradov

PSIR 410

Avropa Birliyinin siyasi sistemi və xarici siyasəti

Elmar Mustafayev

PSIR 411

Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatı

Zibər Hüseynova

PSIR 460

Siyasi Tədqiqat Metodları

Elsevər Məmmədov

PSIR 475

Millət və Millətçilik

Günay Bayramlı

HIST 144

Avropa Tarixi

Aygül İsmayılova


          Payız 2017: Fənlər və tədris proqramları (Magistratura)

Kod

Fənnin Adı

Müəllim

PSIR 511

Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi

Günay Bayramlı

PSIR 513

Müasir BM-də qloballaşma prosesi

Leyla Məmmədli

PSIR 614

Transmilli terrorizm

Rəşad Ağazadə

PSIR 616

Beynəlxalq müdaxilə və mülki şəxslərin müdafiəsi

Aygül İsmayılova

PSIR 620

Dünya iqtisadiyyatı

Ziya Mürsəlzadə

PSIR 615

Xarici siyasət təhlili

Baba Bayramlı