Fənlər və tədris proqramları


             

                 

  Yaz 2019: Fənlər və tədris proqramları (Bakalavr)


Kod
Fənnin adı
Müəllim
PSIR 150
Tural Hüseynli
Gülcan Kulaxmet
PSIR 250
Baba Bayramlı
PSIR 251
Baba Bayramlı
PSIR 252
Ziya Səmədli
PSIR 350
Tural Hüseynli
PSIR 351
Bəxtiyar Bədəlov
PSIR 352
Zibər Hüseynova
PSIR 355
Ariz Hüseynov
PSIR 356KonfliktologiyaAygül İsmayılova
PSIR 357
Tural Hüseynli
PSIR 358
Vasif Hüseynov
PSIR 450
Vasif Hüseynov
PSIR 451
Elmar Mustafayev
PSIR 452
Ziya Mürsəlzadə
PSIR 460
Zibər Hüseynova       Yaz 2019: Fənlər və tədris proqramları (Magistratura)

Kod
                           Fənnin adı
Müəllim
PSIR 550
Elsevər Məmmədov
PSIR 551
PSIR 571
Müasir dünya siyasəti  
Şəfəq Məmmədova
PSIR 552
PSIR 562
PSIR 572
Avropa inteqasiyasnın tarixi və nəzəriyyəsi
Avropa Ittifaqı - Regionalizm modeli  
Bəxtiyar Bədəlov
PSIR 560
Bəxtiyar Bədəlov
PSIR 563
PSIR 573
PSIR 553
PSIR 593
Beynəlxalq təşkilatlar
Beynəlxalq siyasət və institutlar
Regional idarəetmə və qlobal qaydalar
Rəşad Hüseynov 
PSIR 576
Vasif Hüseynov
PSIR 590
Böhranların idarə edilməsinin müqayisəli perspektivləri Aygül İsmayılova
PSIR 575
PSIR 557
Beynəlxalq Münasibətlər Nəzəriyyəsi
Siyasi nəzəriyyə və sosiologiya
Ayaz Rzayev


Film about Khazar University