Fənlər və tədris proqramlarıTədris planı (Bakalavr)

1

Politologiya

2

Beynəlxalq Münasibətlər

3

Regionşünaslıq (Avropa)                  Payız 2018: Fənlər və tədris proqramları (Bakalavr)

Kod
Fənnin adı
Müəllim
PSIR 110
Siyasi Elmlərə Giriş
Tural Hüseynli
PSIR 202
Siyasi Fikrin Müasir Sosial Tarixi
Baba Bayramlı
PSIR 300
Beynəlxalq Münasibətlər Nəzəriyyəsi
Rəşad Ağazadə
PSIR 301
Müasir Diplomatiya
Baba Bayramlı
PSIR 303
İqtisadiyyat
Ziya Mürsalzadə
PSIR 304
Beynəlxalq İctimai Hüquq
Səadat Novruzova
PSIR 359
Parlamentarizm tarixi
Anar Rəhimov
PSIR 370
NATO və Təhlükəsizlik tədqiqatları
Elmar Mustafayev
PSIR 401
Siyasi Psixologiya
Elsevər Məmmədov
PSIR 403
Siyasi və İqtisadi Coğrafiya
Rövşən Kərimov
PSIR 404
Azərbaycan Milli Təhlükəsizliyinin Əsasları
Rafiq Rüstəmov
PSIR 405
Azərbaycan və Xarici Ölkələrin Siyasi Sistemləri
Vasif Hüseynov
PSIR 410
Avropa İttifaqının siyasi sistemi və xarici siyasəti
Elmar Mustafayev
PSIR 411
Avropa Ölkələrinin İqtisadiyyatı
Ceyran Məmmədli
PSIR 460
Siyasi Elmlərdə Tədqiqat Metodları
Elsevər Məmmədov
PSIR 475
Millət və Milliyyətçilik
Günay Bayramlı
HIST144
Avropa Tarixi
Aygül İsmayılova        Payız 2018: Fənlər və tədris proqramları (Magistratura)

Kod
                           Fənnin adı
Müəllim
PSIR 511
Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi
Günay Bayramlı
PSIR 513
Müasir Beynəlxalq Münasibətlərdə Qloballaşma prosesi
Günay Muxtarlı
PSIR 614
Transmilli Terrorizm
Vasif Hüseynov
PSIR 616
Beynəlxalq Müdaxilə və Vətəndaşların Müdafiəsi
Aygül İsmayılova
PSIR 620
Dünya İqtisadiyyatı
Ziya Mürsəlzadə
PSIR 615
Xarici Siyasət Təhlilləri
Rəşad Hüseynov