Professor-müəllim heyəti

Nuru Səfərov

Elektronika və Telekommunikasiya Departamentinin müdiri

PhD (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

MS, Radiofizika və Elektronika (Dnepropetrovsk Dövlət Universiteti, Ukrayna)

E-poçt: nsafarov@khazar.org
Fəridə Tatardar 

PhD (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

MS, Bioloji sistemlərin fizikası (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-poçt: tatardar.farida@rambler.ru 


Şahmərdan Əmirov

PhD (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

MS, Bərk maddələr nəzəriyyəsi (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-poçt: amirov1960@list.ru


Sevda Qaribova 

PhD (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

MS, Tətbiqi Fizika (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-poçt: sqaribova@rambler.ru
Səbuhi Qəniyev

MS, Elektronika mühəndisliyi (Beynəlxalq İslam Universiteti, Kuala Lumpur, Malayziya)

E-poçt: s.ganiyev@gmail.com 
Fəxrəndə Əlimərdanova   

PhD (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

MS, Fizika (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-poçt: falimardanova@khazar.org

Film about Khazar University