Missiya


Neft Mühəndisliyi departamentinin əsas missiyası aşağıdakılardır: 

  • ələbələri karyera üçün vacib olan yüksək səviyyəli təlim və layihələndirmə təcrübəsi ilə təmin etmək;
  • tələbələrdə peşəkar inkişaf üçün uzun müddətli bacarıq qabiliyyəti  aşılamaq;
  • tələbələrdə dünyanın hər yerində  tətbiq oluna bilən tədqiqat aparmaq qabiliyyətinin aşılanması;
  • tələbə və müəllimlər arasında  liderlik ruhunun  təşviq edilməsi;

Departamentinin əsas  məqsədi neft və qaz resurslarının idarə edilməsində və işlənməsində peşəkar  və yüksək ixtisaslaşmış neft mühəndislərinin hazırlanmasıdır.