Tarixi

Neft və Qaz Mühəndisliyi Departamenti 1991-ci ildə yaradılmışdır. Аzərbаycаn çох zəngin və qədim tаriхi ənənələrə mаlik böyük nеft sənаyеsi оlаn ölkədir. Departamentin yaradılmasında əsas məqsəd  neft və qaz  resurslarına olan  təlabatın artması və həmin resursların axtarışı və mənimsənilməsini daha effektiv və səmərəli həyata keçirmək üçün neft sənayesini müasir və yüksək ixtisaslı mühəndis kadrlarla təmin etməkdir. Deptamentin əsas vəzifəsi -  neft və qaz yataqlarının axtarışı, qazılması, işlənməsi və istismarında innovativ texnologiyaları tətbiq edə bilən, öz bilik və bacarıqlarını effektiv istifadə edə bilən yüksək ixtisaslı peşəkar neft mühəndisləri hazırlamaqdır.

Departament təhsilin inkişaf etdirilməsi və tələbələrin sənaye müəssisəlrində  təcrübə keçməsi ilə əlaqədar transmilli və milli neft və qaz şirkətləri (BP, Sclumberger, Halliburton, Baker Hughes, Bos Shelf, SOCAR, SOCAR-AQS, Bahar Energy və s.) ilə yaxından əməkdaşlıq edir.

Bu əməkdaşlığın daha  da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə departament  əlaçı tələbələr üçün BP və SOCAR şirkətlərindən təqaüdlərinin alınması istiqamətində davamlı tədbirlər həyata keçirir. Malliyə dəstəyindən başqa, departamentin tələbələri BP, SOCAR, Halliburton, Baker Hughes, Bos Shelf, Bahar Energy və s. şirkətlərdə  fərdi və kütləvi şəkildə neft və qaz mədənlərində və  platformalarda təcrübə keçirlər.

Həmçinin, departament 2011-ci ildən Schlumberger şirkəti ilə Neft Mühəndisliyi sahəsində təhsilin inkişaf etdirilməsi üzrə  uğurlu əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində Schlumberger şirkəti Neft və Qaz Mühəndisliyi departamentinin “Neft və qaz yataqlarının simulyasiyası laboratoriyası”na departamentin elmi-tədiqat və təhsil proseslərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə Petrel, Techlog və Eclipse kimi  professional proqram təminatlarının lisenziyalarını hədiyyə etmişdir. Həmin proqram təminatları üzrə departamentin professor-müəllim heyyəti Schlumberger şirkətinin xüsusi təlim kurslarını bitirmiş və hal-hazırda Neft Mühəndisliyi ixtisas fənlərinin məşğələ/laboratoriya  dərslərində və aparılan elmi-tədqiqat işlərində qeyd olunan proqram təminatları  tətbiq olunur.

Departamentin professor-müəllim heyyəti və tələbələri  Neft Mühəndisləri Cəmiyyətinin (SPE) və Avropa Yer alimləri və Mühəndisləri  Cəmiyyətinin (EAGE) aktiv üzvləridirlər. Bu professional cəmiyyətlərin təşkil etdiyi konfrans, seminar  və digər tədbirlərində departamentin istər professor-müəllim heyyəti və istərsə də tələbələri  məruzə və təqdimatlarla aktiv iştirak etməklə öz bilik və bacarıqlarını daha zənginləşdirirlər.