İşçi heyəti


Qəşəm Zeynalov - Dosent 

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı üzrə Fəlsəfə Doktoru (AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu)

Neft və qaz yataqlarının geologiyası və  kəşfiyyatı üzrə Magistr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)Araz Əsədov 

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə Fəlsəfə Doktoru (Krılov adına Neft Tədqiqatları İnstitutu, Rusiya)

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə Magistr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)İzat Şahsenov 

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (Xəzər Universiteti)

Tətbiqi Fizika və Riyaziyyat üzrə Magistr (Moskva Fizika və Texnologiya İnstitutu, Rusiya)


Tahir Məmmədov

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (SOCAR “Neftqazelmitədqiqatlayihə” Institutu) 

Enerjinin yeraltı rezervuarları: geologiya-modelləşdirmə üzrə Magistr (Ecole Nationale Superieure de Geologie, Fransa)Samir Vəliyev

Neft və qaz yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı üzrə Doktorant (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

Neft və qaz yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı üzrə Magistr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)Cəbrayıl Eyvazov

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

Neft Mühəndisliyi üzrə Magistr (Clausthal University of Technology, Germany)


Məsud Mehrizadə

Neft Mühəndisliyi üzrə doktorant (Xəzər Universiteti)

Neft Mühəndisliyi üzrə Magistr (Şərif Texnoloji Universiteti, İran)Şəhriyar Alxaslı

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant  (Xəzər Universiteti)

Neft Mühəndisliyi üzrə Magistr (Tulsa Universiteti, ABŞ)


Elşən Əliyev

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant  (Xəzər Universiteti)

Neft Mühəndisliyi üzrə Magistr (Colorado School of Mines, ABŞ)