İşçi heyəti

Qəşəm Zeynalov - Dosent 

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı üzrə Fəlsəfə Doktoru (Geologiya və Geofizika İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Neft və qaz yataqlarının geologiyası və  kəşfiyyatı üzrə Magistr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

                                  E-mailgzeynalov[at]khazar.org

                                 Telefon: (+994 12) 421 10 93 (243)





Araz Əsədov 

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə Fəlsəfə Doktoru Krılov adına Neft Tədqiqatları İnstitutu, Rusiya)

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə Magistr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

E-mail: araz.asadov[at]khazar.org






İzat Şahsenov 

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Tətbiqi Fizika və Riyaziyyat üzrə Magistr (Moskva Fizika və Texnologiya İnstitutu, Rusiya)

E-mail: izat.shahsenov[at]khazar.org






Tahir Məmmədov

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu, SOCAR Azərbaycan

Enerjinin yeraltı rezervuarları: Geologiya-Modelləşdirmə üzrə magistr (Ecole Nationale Superieure de Geologie, Fransa)

E-mail: tahir.mammadov[at]khazar.org





Samir Vəliyev

Neft və qaz yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı üzrə Doktorant (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

Neft və qaz yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı üzrə Magistr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

E-mail: samir.valiyev[at]khazar.org







Cəbrayıl Eyvazov

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

Neft Mühəndisliyi üzrə Magistr (Clausthal University of Technology, Germany)

E-mail: jabrail.eyvazov[at]khazar.org





Məsud Mehrizadə

Neft Mühəndisliyi üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft Mühəndisliyi üzrə Magistr (Şərif Texnoloji Universiteti, İran)

E-mail: mmehrizadeh[at]khazar.org






Şəhriyar Alxaslı

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft Mühəndisliyi üzrə Magistr (Tulsa Universiteti, Oklahoma, ABŞ)

E-mail: shahriyar.alkhasli[at]khazar.org





Elşən Əliyev

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft Mühəndisliyi üzrə Magistr (Colorado School of Mines, ABŞ)

                                 E-mail: aliyev.elshan[at]hotmail.com




Ehsan Jafari Dastgerdi

Neft Mühəndisliyi üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft Mühəndisliyi üzrə magistr (Sahand Texnologiya Universiteti, İran)

E-mail: ehsanjafariengineer[at]gmail.com