İşçi heyəti

Məhəmməd Şərifov - Dosent

Kompüter Elmləri departamentinin koordinatoru

Kompüter mühəndisliyi üzrə fəlsəfə doktoru (İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Avtomatik sistemlərin idarəedilməsi və proqram təminatı üzrə magistr (Azərbaycan Texniki Universiteti)

Vebsayt: www.mahammad.infoE-mail: msharifov[at]khazar.org 


Əhməd Babanlı

Kompüter Elmləri üzrə fəlsəfə doktoru (Moscow Power Engineering Institute, Russia)

E-mail: ababanli[at]khazar.org

Rəşad Xalıqov

Kompüter Elmləri üzrə magistr (Universite de Franche-Comte, France)

E-mail: rkhaliqov[at]khazar.org

Leyla Muradxanlı

Dosent, İnformasiya sistemlərinin idarə edilməsi üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

İdarəetmə sistemləri üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

Enerjinin idarəedilməsi üzrə magistr (BI Norwegian School of Management, Norway)

E-mail: leyla[at]khazar.orgBehnam Kiani Kalejahi

Biotibbi mühəndislik üzrə fəlsəfə doktorluğuna namizəd (Tabriz Electrical and Computer Engineering (ECE) University, İran)

Kompüter Mühəndisliyi üzrə magistr (Tabriz Electrical and Computer Engineering (ECE) University, İran)

E-mail: bkiani[at]khazar.org

Mixeil Tutberidze

Hesablama riyaziyyatı üzrə fəlsəfə doktoru (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia)

Hesablama riyaziyyatı üzrə magistr (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia)

E-mail: mtutberidze[at]gmail.com
Ali Pourmohammad 

Elektrik və elektronika mühəndisliyi üzrə fəlsəfə doktoru (Applied Signal Processing)
(Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), İran)

E-mail: pourmohammad[at]khazar.org


Məzahim Quliev

Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Texniki Universiteti)

E-mail: mazahim.guliyev[at]gmail.com

Asim Namazov

İnformasiya Texnologiyaları və Proqramlaşdırma üzrə magistr (Azərbaycan Texniki Universiteti)

E-mail: asimnamazov4[at]gmail.com 
İzat Şahsenov

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Tətbiqi Fizika və Riyaziyyat üzrə Magistr (Moskva Fizika və Texnologiya İnstitutu, Rusiya)

E-mail: izat.shahsenov[at]khazar.org Səid Axundov

MS in Mining Engineering (Middle East Technical University, Turkey)

E-mail: saidaxund[at]hotmail.com
Pərvanə Salmanova

Kompüter Elmləri üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: psalmanova[at]khazar.org 

Zeynəb Muradxanlı

Sistemli analiz, İdarəetmə və İnformasiyanın işlənməsi üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

İdarəetmə sistemləri üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

E-mail: zeynab.muradkhanli[at]khazar.org
Məryəm Qarayeva

İnformasiya İdarəetmə Sistemi üzrə magistr (Bakı Mühəndislik Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: meryem.qarayeva12[at]mail.ru


 Lyudmila Sotova

Sistemli analiz, İdarəetmə və İnformasiya Prosesləri üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Kitabxana və İnformasiya sistemləri üzrə magistr (Kiev National University of Culture and Arts, Ukraine)

E-mail: lsotova[at]khazar.org 
Rəhman Rəsulzadə

MS in Control System Engineering (Texas A&M University, College Station, USA)

E-mail: rahman.rasulzada[at]khazar.org
Sadiq Ali Behzad

Kompüter mühəndisliyi üzrə magistr (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: sah7743[at]gmail.com

Rüfət Həsənov

Kompüter Elmləri üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: gasanovmail[at]gmail.com

Sevinc Fərəcbəyli

Kompüter mühəndisliyi üzrə magistr (Bakı Mühəndislik Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: ssferecbeyli[at]gmail.com

Tural Səmədli

İnformasiya Texnologiyaları və Sistem mühəndisliyi üzrə magistr (Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti)

E-mail: semedlitural[at]gmail.com

İsmayıl İsmayılov

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Mühəndislik üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) 

E-mail: ismayil.ismayilov[at]khazar.org

Film about Khazar University