İşçi heyəti


Məhəmməd Şərifov - Dosent

Kompüter Elmləri Departamentinin koordinatoru

Kompüter mühəndisliyi üzrə fəl. d. (İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Avtomatik sistemlərin idarəedilməsi və proqram təminatı üzrə magistr (Azərbaycan Texniki Universiteti)

Vebsayt: www.mahammad.infoE-mail: msharifov[at]khazar.org 

Nuru Səfərov - Dosent

Fizika üzrə fəl. d. (Fizika İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Radiofizika və elektronika üzrə magistr (Dnepropetrovsk Dövlət Universiteti, Ukrayna)

E-mail: nsafarov[at]khazar.org  


Seyed Amir Hossein Siahposhha

Kompüter Elmləri üzrə fəl. d. (University of Salzburg, Austria)

E-mail: ssiahpoosh[at]khazar.org

Fariba Takarli

Kompüter elmləri üzrə fəl. d. (University of Tabriz, Iran) 

E-mail: ftakarli[at]khazar.org


Rəşad Xalıqov

Kompüter elmləri üzrə magistr (Universite de Franche-Comte, France)

E-mail: rkhaliqov[at]khazar.orgLeyla Muradxanlı

Dosent, İnformasiya sistemlərinin idarə edilməsi üzrə fəl. d. (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

İdarəetmə sistemləri üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

Enerjinin idarəedilməsi üzrə magistr (BI Norwegian School of Management, Norway)

                                 E-mail: leyla[at]khazar.org

Fərman Məmmədov

Elektrik mühəndisliyi üzrə fəl.d. (Kibernetika İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

İnformasiyanın ölçülməsi və idarəedilməsi üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

E-mail: farman.mammadov[at]khazar.orgAbdulsalam Salihu Mustafa

Kompüter elmləri üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Kompüter elmləri üzrə magistr (University of Hertfordshire, Hertfordshire, UK)

E-mail: salamsm[at]yahoo.com

Zeynəb Muradxanlı

İnformasiya sistemləri üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) 

E-mail: zeynab.muradkhanli[at]khazar.org
Rəhman Rəsulzadə

Nəzarət sistemləri mühəndisliyi üzrə magistr (Texas A&M University, College Station, USA)

E-mail: rahman.rasulzada[at]khazar.org
Rasim Abdullayev

İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma üzrə doktorant (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

E-mail: rasima[at]aztu.edu.az
Asim Namazov

İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma üzrə magistr (Azərbaycan Texniki Universiteti)

E-mail: asimnamazov4[at]gmail.com 
İsmayıl İsmayılov

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi üzrə fəl.d. (Kibernetika İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Mühəndislik üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) 

E-mail: ismayil.ismayilov[at]khazar.org 
Pərvanə Salmanova

Kompüter elmləri üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: psalmanova[at]khazar.org 

Lamiyə Hacıyeva

Təhsildə Qiymətləndirmə və Monitorinq üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

E-mail: lamiye.hacili.92[at]gmail.com


Hüseyn Həsənli

Kompüter elmləri üzrə doktorant (Ege University, Turkey)

E-mail: qala2009[at]gmail.com