İşçi heyəti


Məhəmməd Şərifov - Dosent

Kompüter Elmləri Departamentinin kordinatoru

Kompüter mühəndisliyi üzrə fəl. d. (İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AMEA, Azərbaycan)

Avtomatik sistemlərin idarəedilməsi və program təminatı üzrə magistr (Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan)

vebsayt: www.mahammad.info 

Nuru Səfərov - Dosent

Fizika üzrə fəl. d. (Fizika İnstitutu, AMEA, Azərbaycan)

Radiofizika və elektronika üzrə magistr (Dnipropetrovs’k State University, Ukraine)
Leyla Muradxanlı -  Dosent

İnformasiya sistemlərinin idarə edilməsi üzrə fəl. d. (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan)

İdarəetmə sistemləri üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan)

Enerjinin idarəedilməsi üzrə magistr (BI Norwegian School of Management, Norway) 

Fərman Məmmədov - Fəl. d.

Mühəndislik üzrə fəl. d. (Kibernetika İnstitutu, AMEA,  Azərbaycan)

İnformasiyanın ölçülməsi və idarəedilməsi üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan)

İsmayılov İsmayıl - Fəl. d.

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi üzrə fəl. d. (Kibernetika İnstitutu, AMEA,  Azərbaycan)

Mühəndislik üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan)

Rəşad xalıqov - Müəllim

Kompüter elmləri üzrə magist (Université  de  Franche-Comté, France) 


Zeynəb Muradxanlı - Müəllimə

İnformasiya sistemləri üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan)


Rəhman Rəsulzadə - Müəllim

Nəzarət sistemləri mühəndisliyi üzrə magistr (Texas A&M University, College Station,Texas USA)


Cavidan Feyziyev - Müəllim

Avtomatika və informasiya texnologiyaları üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan)


Toğrul Cəfərov - Müəllim

Süni intellekt və qərar qəbuletmə üzrə magistr (Pierre-and-Marie-Curie University, France)

Nicat Süleymanov - Müəllim

Kompüter mühəndisliyi üzrə magistr (Hacettepe University, Turkey)


Günay Kazımzadə - Müəllimə

Kompüter elmləri üzrə magistr (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, Germany)

İlkin Əlizadə - Laborant

Kompüter elmləri üzrə bakalavr (Xəzər üniversiteti, Azərbaycan)