İşçi heyəti


Məhəmməd Şərifov - Dosent

Kompüter Elmləri Departamentinin koordinatoru

Kompüter mühəndisliyi üzrə fəl. d. (İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AMEA, Azərbaycan)

Avtomatik sistemlərin idarəedilməsi və program təminatı üzrə magistr (Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan)

Vebsayt: www.mahammad.info; E-mail: msharifov[at]khazar.org
Nuru Səfərov - Dosent

Fizika üzrə fəl. d. (Fizika İnstitutu, AMEA, Azərbaycan)

Radiofizika və elektronika üzrə magistr (Dnipropetrovs’k State University, Ukraine)

E-mail: nsafarov[at]khazar.org 
Seyed Amir Hossein Siahposhha

PhD in Computer Science (University of Salzburg, Salzburg, Austria)

E-mail: ssiahpoosh[at]khazar.org

Fariba Takarli

PhD in Electrical and Computer Engineering (University of Tabriz, Iran) 

E-mail: ftakarli[at]khazar.org


Rəşad Xalıqov

Müəllim, Kompüter elmləri üzrə magistr (Universite de Franche-Comte, France)

E-mail: rkhaliqov[at]khazar.org

Leyla Muradxanlı

Dosent, İnformasiya sistemlərinin idarə edilməsi üzrə fəl. d. (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan) İdarəetmə sistemləri üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan)Enerjinin idarəedilməsi üzrə magistr (BI Norwegian School of Management, Norway)

E-mail: leyla[at]khazar.org
Fərman Məmmədov

Mühəndislik üzrə fəl.d. (Kibernetika İnstitutu, AMEA,  Azərbaycan) İnformasiyanın ölçülməsi və idarəedilməsi üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan)

E-mail: farman.mammadov[at]khazar.org

İsmayılov İsmayıl

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi üzrə fəl.d. (Kibernetika İnstitutu, AMEA, Azərbaycan) Mühəndislik üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan) 

E-mail: ismayil.ismayilov[at]khazar.org

Huseyn Hasanli

PhD candidate in Computer Science (Ege University, Turkey)

E-mail: qala2009[at]gmail.com


Zeynəb Muradxanlı - Müəllimə

İnformasiya sistemləri üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan) 

E-mail:  zeynab.muradkhanli[at]khazar.org


Rəhman Rəsulzadə - Müəllim

Nəzarət sistemləri mühəndisliyi üzrə magistr (Texas A&M University, College Station,Texas USA)

E-mail: rahman.rasulzada[at]khazar.org