İşçi heyəti

Məhəmməd Şərifov - Dosent

Kompüter Elmləri və Kompüter mühəndisliyi departamentinin koordinatoru

Kompüter mühəndisliyi üzrə fəlsəfə doktoru (İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Avtomatik sistemlərin idarəedilməsi və proqram təminatı üzrə magistr (Azərbaycan Texniki Universiteti)

Vebsayt: www.mahammad.infoE-mail: msharifov[at]khazar.org Əhməd Babanlı

Kompüter Elmləri üzrə fəlsəfə doktoru (Moscow Power Engineering Institute, Russia)

E-mail: ababanli[at]khazar.org

Rəşad Xalıqov

Kompüter Elmləri üzrə magistr (Universite de Franche-Comte, France)

E-mail: rkhaliqov[at]khazar.org

Leyla Muradxanlı

Dosent, İnformasiya sistemlərinin idarə edilməsi üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

İdarəetmə sistemləri üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

Enerjinin idarəedilməsi üzrə magistr (BI Norwegian School of Management, Norway)

E-mail: leyla[at]khazar.orgAli Pourmohammad - Visiting Professor

Elektrik və elektronika mühəndisliyi üzrə fəlsəfə doktoru (Applied Signal Processing)
(Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), İran)

E-mail: pourmohammad[at]khazar.org
Behnam Kiani Kalejahi

Biotibbi mühəndislik üzrə fəlsəfə doktorluğuna namizəd (Tabriz Electrical and Computer Engineering (ECE) University, İran)

Kompüter Mühəndisliyi üzrə magistr (Tabriz Electrical and Computer Engineering (ECE) University, İran)

E-mail: bkiani[at]khazar.org
Məzahim Quliyev

Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Texniki Universiteti)

E-mail: mazahim.guliyev[at]gmail.com

Abdulsalam Salihu Mustafa

Kompüter Elmləri üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Kompüter Elmləri üzrə magistr (University of Hertfordshire, Hertfordshire, UK)

E-mail: abdulsalam.mustafa[at]khazar.orgAsim Namazov

İnformasiya Texnologiyaları və Proqramlaşdırma üzrə magistr (Azərbaycan Texniki Universiteti)

E-mail: asimnamazov4[at]gmail.com 
İzat Şahsenov

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Tətbiqi Fizika və Riyaziyyat üzrə Magistr (Moskva Fizika və Texnologiya İnstitutu, Rusiya)

E-mail: izat.shahsenov[at]khazar.org 
Pərvanə Salmanova

Kompüter Elmləri üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: psalmanova[at]khazar.org 


Məryəm Qarayeva

İnformasiya İdarəetmə Sistemi üzrə magistr (Bakı Mühəndislik Universiteti, Azərbaycan) Lamiyə Namazova

Maliyyə üzrə magistr (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: lnamazova[at]khazar.org

Lyudmila Sotova

Sistemli analiz, İdarəetmə və İnformasiya Prosesləri üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Kitabxana və İnformasiya sistemləri üzrə magistr (Kiev National University of Culture and Arts, Ukraine)

E-mail: lsotova[at]khazar.org 
Rəhman Rəsulzadə

MS in Control System Engineering (Texas A&M University, College Station, USA)

E-mail: rahman.rasulzada[at]khazar.org
İsmayıl İsmayılov

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi üzrə fəlsəfə doktoru (Kibernetika İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Mühəndislik üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) 

E-mail: ismayil.ismayilov[at]khazar.org Pərvanə Həsənova

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: hasanova_parvana[at]mail.ru

Cavidan Feyziyev

Avtomatika və İnformasiya üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

E-mail: javidan.feyziyev[at]khazar.orgÜlviyyə Əhmədova

MS in Business Administration, Production & Operations Management (Azerbaijan State Oil Academy & Georgia State University)

E-mail: ulviyya.ahmadova[at]yahoo.com

Zeynəb Muradxanlı

Sistemli analiz, İdarəetmə və İnformasiyanın işlənməsi üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

İdarəetmə sistemləri üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)

E-mail: zeynab.muradkhanli[at]khazar.org

Şəhla Əhmədova

Kompüter Mühəndisliyi üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

E-mail: ahmadova06[at]gmail.com
Film about Khazar University