Missiyası

Tədqiqat əsaslı təhsil vasitəsilə biz qlobal problemlərin həllinə yardım etmək üçün tələbələr hazırlamalıyıq. İqtisadiyyat və Menecment fakültəsinin missiyası iqtisadiyyat və biznes idarəçiliyinin bütün əsas sahələrində biliyin inkişafı və ötürülməsinə kömək etməkdir. Fakültə fundamental və tətbiqi tədqiqatı gerçəkləşdirmək, biznes və iqtisadi tədqiqata əsaslanan ilkin və aspirant təhsil proqramlarını təmin etməklə bu missiyanı yerinə yetirməyə çalışır. 

Fakültənin siyasəti nəsil gücünü gücləndirmək əminliyə əsaslanır və təşkilat yalnız bütün fəaliyyətinin keyfiyyətini ən yüksək səviyyədə əldə etməkdə ardıcıl məqsəd daşıyırsa, mükəmməlliyə çata bilər.

Film about Khazar University