Məqsədlər


Azərbaycanda mövcud keçid dövrü iqtisadiyyatın və yeni bazar yönümlü nəzarət metodlarının yenidən qurulması ilə xarakterizə olunur.

Yeni islahatlar yeni bacarıqların mənimsənilməsi kimi müxtəlif dəyişikliklər tələb edir. Bu isə öz növbəsində yüksək keyfiyyətli peşəkar təlim tələb edir.

Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər fakültəsi bacarıqların daim müasir problemlərə cavab verərək təkmilləşdirilməsini dəstəkləyir.

Fakültənin əsas məqsədləri aşağıdakılardır:

  • elm, texnologiya və idarəetmə bacarıqlarına bir arada nail olmaq
  • tələbələrin, sənaye və yeni bazar iqtisadiyyatının tələblərinin maraqlarına və ehtiyaclarına xidmət etmək

Fakültənin tədris qrafiki vaxt, keçirilən yer və quruluş baxımından tələbələrə uyğundur.

Film about Khazar University