İşçi heyəti

Roza Arazova - Dosent

Tarix ixtisası üzrə Fəlsəfə Doktoru (Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti, Azərbaycan)

Tarix ixtisası üzrə Aspirant (Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu, Azərbaycan) 

Tarix ixtisası üzrə Bakalvr (Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti), Azərbaycan)
Qüdrət İsmayılov - "Azərbaycan Arxeologiyası" jurnalının baş redaktoru

Tarix Elmlər Doktoru, Professor (Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti), Azərbaycan)

Tarix üzrə Fəlsəfə Doktoru (Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki
 Bakı Dövlət Universiteti), Azərbaycan)Habil Məmmədov 

Tarix ixtisası üzrə Elmlər Doktoru (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tarix ixtisası üzrə Aspirant (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 

Tarix və ictimaiyyət müəllimi ixtisası üzrə Bakalavr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)
Telman Quliyev 

Tarix ixtisası üzrə Elmləri Doktoru (İstanbul Universiteti, Sosyal Elmler İnstitutu, Türkiyə) 

Ümumi türk tarixi ixtisası üzrə Magistri (Mərmərə Universiteti, Türkiyat
 Araşdırmaları İnstitutu, Türkiyə) 

Türkologiya ixtisası üzrə Bakalvr (Mərmərə Universiteti, Türkiyə)


Araz Aslanlı 

Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Doktorant (Ankara Universiteti, Türkiyə)

İdarəetmə və Siyasətşünaslıq Bölümü üzrə Magistr (Ankara Universiteti İctimai Elmlər İnstitutu, Türkiyə)

Dövlət İdarəçiliyi və Politologiya üzrə Bakalavr (Hacettepe Universiteti, Türkiyə)Ziyad Amrahov

Tarix ixtisası üzrə Fəlsəfə Doktoru (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 

Tarix ixtisası üzrə Magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 

Tarix ixtisası üzrə Bakalavr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 
Ülviyyə İbrahimli

Tarix üzrə Fəlsəfə Doktoru (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

Tarix ixtisası üzrə Aspirant (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

Tarix ixtiası üzrə Bakalavr (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)
Xaqan Balayev

Siyasi insitutlar, etnosiyasi konfliktologiya, milli və siyasi proseslər üzrə Doktorant (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası üzrə Magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 

Tarix ixtisası üzrə Bakalavr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) Orxan Zamanov 

Tarix ixtisası üzrə Magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 

Tarix ixtisası üzrə Bakalavr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) Samirə Qarayeva 

Teatrşünas ixtisası üzrə Magistr (Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universiteti)


Baba Bayramlı 

Siyasi elmlər üzrə Doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Tarix ixtisası üzrə Magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)
Rüxsarə Quliyeva 

Tarix ixtisası üzrə Fəlsəfə Doktoru (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

Tarix ixtisası üzrə Magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tarix ixtisası üzrə Bakalavr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 
Zəhra İslamova 

Vətən tarixi ixtisası üzrə Fəlsəfə Doktoru (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 

Tarix ixtisası üzrə Magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

Tarix ixtisası üzrə Bakalavr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)
Səbuhi Əhmədov 

Tarix ixtisası üzrə Aspirant (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası) 

Tarix ixtisası üzrə Bakalavr (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Tarix və hüququ Fakültəsi,  Azərbaycan)
Bayram Quliyev 

Vətən tarixi ixtisası üzrə Fəlsəfə Doktoru (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 

Tarix ixtisası üzrə Magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 

Tarixçi və tarix müəllimliyi ixtisası üzrə Bakalavr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 
Sayad Mehtizadə

Tarix ixtisası üzrə Fəlsəfə Doktoru (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 
Ziya Səmədli

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Film about Khazar University