İşçi heyətiRoza Arazova  - Tarix və Arxeologiya departamentinin müdiri

1965-1970 - Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti), Tarix fakültəsi, tarixçi

1974 - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent


 


Qüdrət İsmayılzadə - "Azərbaycan Arxeologiyası" jurnalının baş redaktoru

1952-1957 - Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti), Tarix fakültəsi, tarixçi

1960-1963 - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Tarix elmlər doktoru, professor 
Nəsiman Yaqublu - Müəllim

1983-1996 - Sankt-Peterburq Universiteti, Jurnalistika fakültəsi

2001 - Tarix elmlər namizədi, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu

2014 - Tarix elmlər doktoru, professor 
Habil Məmmədov - Müəllim

1984-1991 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, tarixçi

1996 - Tarix elmlər namizədi

2014 - Tarix elmlər doktoru 
Ziyad Əmrahov - Müəllim

1999-2003 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, tarixçi

2003-2005 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, tarixçi

2007-2010 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, tarixçi

2012 - Mərmərə Universiteti, Fen-edebiyat fakültəsi, tarix ixtisası
Ülviyyə İbrahimli - Müəllimə

1986-1991 - Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti, Tarix, əlavə Sovet hüququ fakültəsi

1992-1996 - Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti, Tarix fakültəsi

2008 - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Xaqan Balayev - Müəllim

1998-2002 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, tarixçi

2002-2004 - Bakı Dövlət Universiteti, "Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi" ixtisasi

2007-2010 - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 


Anar Eyyubov - Müəllim

1995-1999 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, tarixçi

1999-2001 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 


Nuridə Atəşi - Müəllimə

2003 - Moskva Dövlət və Mədəniyyət Universiteti

Pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru Orxan Zamanov - Müəllim

2002-2006 -  Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, tarixçi

2006-2008 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, arxeologiya və etnoqrafiya, etnoqraf
Samirə Qarayeva - Müəllimə

1975-1980 - Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universiteti, teatrşünasSaida İzmailova - Müəllimə

2002-2007 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, tarixçi

2009-2012 - Bakı Dövlət Universiteti, "Orta əsrlər tarixi" ixtisası


Baba Bayramlı - Müəllim

1979-1984 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, tarixçi 

2015 - Xəzər Universiteti, Siyasi elmlər üzrə doktorant 


Araz Aslanlı - Müəllim

1995-2000 - Hacettepe Universiteti, İqtisadiyyat və İdarəetmə Elmləri Fakultəsi, Dövlət İdarəçiliyi və Politologiya

2001-2004 - Ankara Universiteti, İctimai Elimlər İnstitutu, İdarəetmə və Siyasətşünaslıq Bölümü, İdarəetmə kafedrası

2004 - Ankara Universiteti, Beynəlxalq münasibətlərSayad Mehtizadə - Müəllimə

1992-1998 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, tarixçiRüxsarə Quliyeva - Müəllimə

1998-2002 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, tarixçi

2003-2005 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, qədim və orta əsrlər

2005-2009 - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Təranə İsayeva - Müəllimə

1983-1988 - Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti, “Tarix, İctimaiyyət” ixtisası 
Bayram Quliyev - Müəllim

2014-2017 - Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, tarixçi


Akifə Cəfərli - Assistent

2011-2015 - Xəzər Univeristeti, ingilis dili müəllimliyi

2016-davam edir - Xəzər Universiteti, MBA, menecment