Sillabuslar


2017 - Payız  semestr sillabuslar 


AZH 150            Azərbaycan tarixi             6 kredit

AZH 150            Azərbaycan tarixi             6 kredit

AZH 150            Azərbaycan tarixi             6 kredit

AZH 150            Azərbaycan tarixi             6 kredit

AZH 150            Azərbaycan tarixi             6 kredit

HİST 103           Azərbaycan tarixi-1          6 kredit

HİST 305           Azərbaycan tarixi-3          6 kredit

HİST 345           Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlər tarixi           6 kredit

HİST 101           Arxeologiya                      6 kredit

HİST 203           Sivilizasiya-1                    6 kredit

HİST 431           Mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq                               6 kredit

HİST 321           Avropanın orta əsrlər tarixi                                       6 kredit

HİST 401           Avropa ölkələrinin və Amerika müasir tarixi             6 kredit

HİST 203           Türk xalqları tarixi-1                                                 6 kredit

HİST 109           Qafqaz arxeologiyasının tarixi: maddi-mədəni irsi və 

                           Xocalı-Gədəbəy Mədəniyyəti materialları Avropa muzeylərində    6 kredit