Magistr


Biznesin idarə olunması üzrə İxtisaslaşmadan asılı olaraq MBA proqramı biznesin müxtəlif sahələrinin idarə olunmasına dair dərin biliklər verir və bacarıqları inkişaf etdirir. MBA məzunları hər hansı bir təşkilatda rəqabət aparmaqda öz üstünlüklərini nümayiş etdirirlər.

Biznes aləmində lider mövqeyin tutulmasında MBA proqramında əldə edilmiş biliklər həlledici rol oynayır.

Proqramda əldə edilmiş bilik və bacarıqlar hər hansı bir təşkilatda tətbiq oluna bilər.Bu istər peşəkar menecerlər, istərsə də sahibkarlıq arzusunda olanlar üçün  münasibdir.

MBA proqramı beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq hazırlanmışdır. Bu proqram üzrə dərs deyən müəllimlərin əksəriyyəti aparıcı xarici universitetləri bitirmiş və ya həmin universitetlərdə ixtisaslarını artırmışlar.

Xəzər Universitetinin tanınmış xarici  universitetlərlə sıx əlaqələri intellektual resurslar və təcrübə mübadiləsi üçün geniş imkanlar yaradır. Məhz bu amillərə görə universitetimizin MBA proqramı hər hansı bir biznes problemini, geniş maraq dairəsi baxımından tədqiq etməyə, liderlik və sahibkarlıq istedadları və peşəkar bilikləri inkişaf etdirməyə imkan yaradır.


Proqramın xülasəsi

Proqram iki illik müddət üçün nəzərdə tutulub. Tədrisdə  müxtəlif üsullardan istifadə edilir– mühazirələr, seminarlar, müzakirələr, tətbiqi misalların təhlili, biznes simulyasiya, qrup fəaliyyəti. Biliklərin qiymətləndirilməsi üçün formal tapşırıqlar, qrup təqdimatları, kurs işləri və yazılı imtahanlardan istifadə edilir.

Proqramın üstünlüklərdən biri də ondan ibarətdir ki, dərs cədvəlinin tərtibində  tələbələrin iş qrafikləri nəzərə alınır.

MBA dərəcəsinin tələbləri

MBA dərəcəsini almaq üçun tələbə proqramın məzmun və həcm tələblərini tam yerinə yetirməlidir. Proqram 45 kreditin toplanmasını nəzərdə tutur.


Tədris proqramı

A.İlkin tələblər

Cəbr və riyaziyyat

Kompüterdə işləmək vərdişləri

Ünsiyyət vərdişləri


B. Baza bilikləri

Biznes təhsili olmayan tələbələrə birinci semestrdə əlavə olaraq aşağıdakı fənlər təklif olunur:

  • Statistika
  • İqtisadiyyat

Bakalavr dərəcəsi biznes ixtisası üzrə olmayan tələbə baza biznes kurslarının öyrənilməsindən azad olunmaq üçün bu fənləri qənaətbəxş səviyyədə bildiyini nümayiş etdirməlidir.

MBA proqramı  Maliyyə, Mühasibat uçotu və audit, Beynəlxalq biznes, Menecment, Dünya iqtisadiyyatı, Enerji menecmenti və Biznesin idarə edilməsi ixtisaslarını təklif edir.

Maliyyə ixtisası məzunlara rəqabətli maliyyə mühitində maliyyə meneceri kimi müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərmək üçün tələb olunan korporativ və beynəlxalq maliyyə, maliyyə bazarları, təşkilatlar və siyasətinə dair dərin biliklər verir.

Mühasibat uçotu və audit ixtisası biznes və dövlət təşkilatlarında peşəkar mühasib vəzifəsində çalışmaq arzusunda olanlara mühasibat məlumatlarını hazırlamaq, onlardan istifadə etmək, məlumatların hərtərəfli təhlil edilməsi üçün lazım olan dərin analitik biliklər verir,  uyğun bacarıqları inkişaf etdirir.

Menecment ixtisası biznesin müxtəlif funksional sahələrində liderlik əldə etmək və peşəkar menecer kimi  fəaliyyət göstərmək arzusunda olanlara hərtərəfli peşəkar biliklər verir.

Beynəlxalq biznes ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr qlobal biznes mühitində müvəfəqiyyətlə fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan funksional və peşə bilikləri əldə edir, eyni zamanda idarəetmə baxımından mühüm rol oynayan müxtəlif mədəni mühitlərlə yaxından tanış olurlar.

Biznesin idarə edilməsi ixtisası ümumi xarakter daşıyır, eyni zamanda tələbənin fərdi maraqlarına uyğun bir sıra fənləri seçmək və əlavə biliklər əldə etmək imkanı verir.

Enerji menecmenti ixtisasında tələbələr məhdud enerji sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi, enerji təminatının təhlükəsizliyi, region problemləri və bütövlükdə enerjinin idarə edilməsinin qlobal problemləri ilə tanış olurlar.

KOD

FƏNLƏR

KREDITLƏR

 

 

 

BİZNESİN ƏSASLARI

 

30

ACC 801

Maliyyə mühasibat uçotu

3

MGT 810

Strateji biznes ünsiyyət

3

MGT 820 və ya

MGT 800

Qərarların qəbul edilməsinin əsasları

Tətbiqi biznes statistikası

3

3

FIN 830

Maliyyə menecmenti

3

ECON 830

Menecment iqtisadiyyatı

3

MGT 830 or

MGT 832 və ya

Menecment və təşkilati davranış

Təşkilati davranış

3

3

ACC 840

İdarəetmənin mühasibat uçotu

3

MKT 840 və ya

MKT 810

Marketinq menecmenti

Marketinq siyasəti

3

3

MGT 850

İstehsalatın və əməliyyatların menecmenti                              

3

MGT 860

Strateji menecment

3

 

 

 

İXTİSASLAŞMA FƏNLƏRİ (Tələbənin seçimindən asılıdır)

15

Maliyyə

Aşağıdakı fənlərdən beşi seçilməlidir:

 

FIN 835

Bank menecmenti

3

FIN 840

Maliyyə menecmenti və siyasəti

3

FIN 845

Beynəlxalq maliyyə

3

FIN 850

Maliyyə qurumaları və bazarları

3

FIN 851

İnvestisiyalar menecmenti

3

FIN 855

Vergiqoyma

3

FIN 890

Korporativ maliyyə (ali)

3

 

 

 

Mühasibat uçotu

Aşağıdakı fənlərdən beşi seçilməlidir

 

ACC 810

Audit

3

ACC 820

Xərclərin Strateji İdarə edilməsi

3

FIN 855

Vergiqoyma

3

ACC 860

Mühasibat uçotunun informasiya sistemləri

3

ACC 870

Beynəlxalq maliyyə mühasibat uçotu təcrübəsi

3

ACC 880

Mühasibat uçotunda mütərəqqi mövzular

3

FIN 880

Mühasibat uçotu və maliyyə təhlili

3

 

 

 

Menecment

Aşağıdakı fənlərdən beşi seçilməlidir:

 

IB 820

Beynəlxalq biznes

3

MGT 825

Menecment və qarşılıqlı beynəlxalq idarəetmə mühiti

3

MGT 835

Sahibkarlıq və biznes

3

MGT 845

İnsan qaynaqlarının idarə edilməsi

3

MGT 848

Liderlik, hakimiyyət və idarəetmə siyasəti

3

MGT 855

Korporativ qərarların qəbul edilməsi və modelləşdirilməsi

3

MGT 890

Qlobal təchizat və istehsal şəbəkəsinin  menecmenti

3

  

 

 

 

 

 

 

 

Beynəlxalq Biznes

Aşağıdakı fənlərdən beşi seçilməlidir:

 

IB 810

Müqayisəli biznes sistemləri

3

LAW 810

Beynəlxalq biznes hüququ

3

IB 820

Beynəlxalq biznes

3

IB 825

Beynəlxalq biznes mühiti

3

MGT 825

Menecment və qarşılıqlı beynəlxalq idarəetmə mühiti

3

FIN 845

Beynəlxalq maliyyə

3

MKT 850

Beynəlxalq marketinq

3

MGT 890

Qlobal təchizat və istehsal şəbəkəsinin  menecmenti

3

 

 

 

Enerji menecmenti

Aşağıdakı fənlərdən beşi seçilməlidir:

 

EMGT 830

Enerji texnologiyaları və mühit

3

EMGT 810

Enerji iqtisadiyyatı

3

EMGT 815

Qlobal enerji təhlükəsizliyi və enerji geo- siyasəti

3

EMGT 860

Enerji layihələri, təchizat və istehsal şəbəkələrinin  menecmenti

3

EMGT 820

Ətraf mühitin menecmenti

3

EMGT 825

Enerji resurslarının menecmenti

3

EMGT 835

Xəzər dənizinin enerji resursları və Xəzəryanı ölkələrin sosial inkişafı

3

Ümumi  MBA

( Biznesin idarə edilməsi)

İxisaslaşma fənlərinin siyahısından beş uyğun fənni seçin

15

CƏMİ

 

45

QEYD: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya iqtisadiyyatı proqramı iqtisadi təhlil, onun inkişafı və proqnozlaşdırılması, beynəlxalq ticarət və maliyyə problemlərinin qlobal inkişaf baxımından təhlilinə və makro səviyyədə uyğun idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə dair biliklər aşılayır. Tələbələr müxtəlif biznes mühitində qərarların qəbul edilməsi üçün lazım olan bilikləri əldə edir, iqtisadi nəzəriyyəni və kəmiyyət üsullarını ətraflı öyrənirlər.

Proqramı bitirmək üçün tələbə 45 kredit toplamalıdır.

CODE

COURSES

CREDITS

 

 

 

MATH 820

Statistika və ekonometrika

3

ECON 830

İdarəetmənin iqtisadiyyatı

3

MGT 860

Strateji idarəetmə

3

MKT 850

Beynəlxalq marketinq

3

MGT 828

Beynəlxalq menecment

3

MGT 870

Modelləşdirmə və optimallaşdırma

3

ECON 825

Dövlət sektorunun iqtisadiyyatı

3

ECON 840

İqtisadi inkişaf

3

ECON 845

İnsan qaynaqları və əmək bazarı

3

FIN 845

Beynəlxalq maliyyə

3

FIN 855

Vergiqoyma və vergi siyasəti

3

ECON 855

Makroiqtisadi analiz və proqnozlaşdırma

3

ECON 880

Beynəlxalq ticarət

3

Seçmə fənlər

 

6

 

 

 

CƏMİ

 

45

QEYD: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.

 

Magistr tezisi

Magistr proqramında nəzərdə tutulmuş 15 fənnin ikisini 6 kreditlik tezis ilə əvəz etmək olar.

Tezisə qoyulan tələblər və müdafiə qaydaları universitetin “Magistratura haqqında əsasnamə”sində ətraflı açıqlanıb.

Digər universitetlərdə toplanılmış kreditlərin qəbul edilməsi qaydaları

Magistr tələbə başqa ali məktəblərdə uyğun magistr proqramında topladığı kreditlərin köçürülməsi barədə müraciət edə bilər. Kreditlərin köçürülməsi barədə qərarı ixtisas kafedrasının təqdimatı əsasında fakültə dekanı verir. Köçürülən kreditlərin sayı proqramın 50%-dən çox ola bilməz. Ancaq “B” və daha yüksək qiymətlər olan fənlərin köçürülməsinə icazə verilir. Kreditlərin köçürülməsinə dair ətraflı məlumat universitə kataloqunun “Ümumi qaydalar və prosedurlar” bölməsində verilib.

PhD Proqramları

Məqsədlər və gözləmələr

PhD proqramının əsas məqsədi iddiaçıların iqtisadi və biznes araşdırmaları sahəsində bacarıqlarının yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsidir. Bu məqsədi nail olmaq üçün tələbələrə ixtisaslaşdığı sahədə dərin nəzəri bilikləri əldə etmək, uyğun tədqiqat metodologiyasına və kəmiyyət üsullarına yiyələnmək imkanları verilir. PhD proqramında təhsil alan tələbələrin baza bilikləri və məqsədlərindən asılı olaraq müxtəlif fərdi yanaşmalardan istifadə edilir.

PhD proqramı üzrə təhsil alan tələbələr apardıqları tədqiqatda peşə biliklərini, səriştə və məharətlərini nümayiş etdirməlidirlər. İmtahanların nəticələri, kurs işlərinin müdafiəsi, tədqiqatlar və müvafiq hesabatlar tələbələrin biliklərinin dərinliyini, əhatə dairəsinin genişliyini və elmi yaradıcılıq məharətini təsdiq etməlidir.

PhD tələbəsi ən azı 7 fənn olmaqla və dissertasiya da daxil olmaqla 32-60 kredit toplamalıdır. Xüsusi hallarda daha çox kreditlərin toplanılması tələb oluna bilər. Tələbənin orta qiyməti 80 və daha yüksək olmalıdır.

Tədqiqat sahələri Maliyyə, Menecment və İqtisadiyyatdır.

Tədris proqramı

Tədris proqramı biznesin idarə edilməsini və iqtisadiyyatın müxtəlif istiqamətlərini, tədqiqat üsulları və ixtisas fənlərini əhatə edir.

 Dissertasiya

Dissertasiyaya qoyulan tələblər və müdafiə qaydaları “Doktorantura haqqında əsasnamə”- də ətraflı şərh olunur. 

 

Film about Khazar University