Bakalavr

İqtisadiyyat və menecment fakültəsi bakalavr, magistr və doktorantura  proqramları təklif edir. Tədris ingilis dilindədir. Müəllimlərin tədqiqat və tədris fəaliyyəti və şəxsi təcrübənin geniş əhatə dairəsi,eləcə də onların xarici alimlər və ali təhsil müəssisələri ilə əlaqələri sayəsində bütün proqramların beynəlxalq standartlara uyğunluğuna nail olunub. Yüksək ixtisaslı mütəxəssislər və yerli və xarici şirkətlərin menecerləri, eləcə də tərəfdaş universitetlərin  professorları tədris prosesində iştirak edir.

Bakalavr dərəcəsi proqramı

İqtisadiyyat və Menecement fakültəsi Maliyyə, Mühasibat uçotu və audit, Beynəlxalq Biznes, Menecement, Marketinq, İqtisadiyyat və Beynəlxalq İqtisadiyyat ixtisası üzrə bakalavr təhsili verir.

İqtisadiyyat və Menecement fakültəsinin bakalvr dərəcəsininin tələbləri  128 ümumi kredit təşkil edən üç əsas hissədən ibarətdir.

 • Universitet tələbləri
 • Ümumitəhsil tələbləri
 • Biznes fondu və ixtisasla bağlı tələblər

Universitet tələblərinə ümumi sayı 27 kredit olan iki əsas komponentlər daxildir.

İngilis dili üzrə 15 kredit daxildir:

 • Dinləmə / Oxu 1 (3 kredit)
 • Danışıq / Yazı 1 (3 kredit)
 • Dinləmə / Oxu 2 (3 kredit)
 • Danışıq / Yazı 2 (3 kredit)
 • Xüsusi məqsədlər üçün İngilis dili (3 kredit)

Azərbaycan dili tədrisində 12 kredit daxildir:

 • Azərbaycan dili və tərkibi (3 kredit)
 • Azərbaycan ədəbiyyatı (3 kredit)
 • Azərbaycan mədəniyyəti (3 kredit)
 • Azərbaycan tarixi (3 kredit)

Ümumi Təhsil tələbləri tələbələri  minimum 21 kreditlə təmin edir.

Humanitar elmlərə ədəbiyyat, dil və dilçilik, fəlsəfə, tarix, mədəniyyət və sivilizasiya, incəsənət və incəsənət tarixi daxildir. Tələbələr hər biri 3 kreditdən ibarət olan minimum 6 kreditli 2 fənn götürməlidir.

Sosial Elmlərə Coğrafiya, Siyasi Elmlər, Beynəlxalq Münasibətlər, Hüquq və İdarəetmə, Antropologiya, İqtisadiyyat, Sosiologiya və Psixologiya aiddir. Tələbələr hər biri 3 kreditdən ibarət olan minimum 6 kreditli 2 fənn götürməlidir. Fakültə Sosial Elmlər fənni kimi Makroiqtisadiyyatın esasları fənnini də tövsiyə edir.

Texnologiya və təbiət elmləri ümumitəhsil proqramının bir hissəsi kimi üç sahəni özündə birləşdirir.

Tələbələr  minimum 9 kreditli üç fənn götürməlidir.

 • Fizika elmləri və Riyaziyyat
 • Həyat elmləri
 • Kompüter elmləri

Hər bir ixtisas  üçün ixtisasla bağlı  tələblər iki qrupa bölünür:  Tələb olunanlar və Seçmə fənlər.

Azad seçimlər: Tələbələr ən azı əlavə 6 kreditli iki dərs götürməlidir. Bu dərslər heç bir məhdudiyyət olmadan hər hansı ixtisas və qeyri-ixtisas bölmələri tərəfindən götürülə bilər.

Maliyyə üzrə bakalavr dərəcəsi proqramı

Bu ixtisas Maliyyə, maliyyə təhlili, maliyyə menecmenti və bank sahəsində karyera qurmaq istəyən tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Proqram tələbələrdə maliyyə və digər qurumlarda yerinə yetirilən maliyyə əməliyyatları haqqında bilikləri inkişaf etdirir, bu əməliyyatların düzgün həyata keçirilməsi üçün lazım olan bacarıqları aşılayır.

KodFənlərKreditlər
Biznesin mahiyyəti  
BSA 101Biznesə giriş3
ECON 201Mikroiqtisadiyyatın əsasları4
ACC 210Mühasibat uçotunun əsasları3
ACC 310Maliyyə mühasibat uçotu3
BSA 210Kompüterlərin biznesdə tətbiqi3
MATH 225İqtisadiyyat və biznes riyaziyyatı3
BSA 250Biznes statistikası4
MKT 301Marketinqin əsasları3
LAW 305Biznes hüququ3
FIN 310Maliyyə menecmentinin əsasları3
MGT 310Menecement3
ECON 390Dünya iqtisadiyyatı3
IB 410Beynəlxalq biznes3
MGT 410Təşkilati davranış3
MGT 440Əməliyyatların menecmenti3
MGT 465Ətraflı: Strateji menecement və
 Biznes siyasəti
3
Kreditlərin ümumi sayı50
 İxtisaslar
Tələb olunanlar 
FIN 410Maliyyə menecmenti3
FIN 420İnvestisiyaların menecementi3
FIN 440Maliyyə bazarları və qurumları3
FIN 465Maliyyə risk menecementi3
Seçmə fənlər(Seçmə fənlər fakültənin təklif etdiyi fənlər siyahısından seçilməlidir)12
Kreditlərin ümumi sayı24
Cəmi128

QEYD: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.

Mühasibatlıq üzrə bakalvr dərəcəsi proqramı

Proqram Mühasibat uçotu və audit sahəsində işləmək üçün tələb olunan bilik və vərdişləri inkişaf etdirir.  Bu proqram maliyyə audit, əməliyyatın yoxlanılması, maliyyə hesabatları, korporativ vergi planlaşdırılması, xərclərin təhlili və nəzarəti kimi sahələri əhatə edir.

KodFənlərKreditlər
Biznesin mahiyyəti  
BSA 101Biznesə giriş3
ECON 201Mikroiqtisadiyyatın əsasları4
ACC 210Mühasibat uçotunun əsasları3
ACC 310Maliyyə mühasibat uçotu3
BSA 210Kompüterlərin biznesə tətbiqi3
MATH 225İqtisadiyyat və biznes riyaziyyatı3
BSA 250Biznes statistikası4
MKT 301Marketinqin əsasları3
LAW 305Biznes hüququ3
FIN 310Maliyyə menecementinin əsasları3
MGT 310Menecement3
ECON 390Dünya iqtisadiyyatı3
IB 410Beynəlxalq biznes3
MGT 410Təşkilati davranış3
MGT 440Əməliyyatların menecementi3
MGT 465Ətraflı: Strateji menecement və
Biznes siyasəti
3
Kreditlərin ümumi sayı50
 İxtisaslar
Tələb olunanlar 
ACC 420Maliyyə hesabatları3
ACC 410İdarəetmə mühasibat uçotu3
ACC 450Audit3
ACC 490Vergiqoyma3
Seçmə fənlər(Seçmə fənlər fakültənin təklif etdiyi fənlər siyahısından seçilməlidir)12
Kreditlərin ümumi sayı24
Cəmi 128

QEYD: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.

Menecment üzrə bakalvr dərəcəsi proqramı

Proqram biznes və digər sahələrdə işləyən menecerlərə lazım olan bilik və vərdişləri aşılayır. Bu proqram istehsalat prosesində  və təşkilatların xidmətində yaranan  inzibati və təşkilati problemləri təhlil və həll edə bilmək qabiliyyətini inkişaf etdirir.

KodFənlərKreditlər
Biznesin mahiyyəti  
BSA 101Biznesə giriş3
ECON 201Mikroiqtisadiyyatın əsasları4
ACC 210Mühasibat uçotunun əsasları3
ACC 310Maliyyə mühasibat uçotu3
BSA 210Kompüterlərin biznesə tətbiqi3
MATH 225İqtisadiyyat və biznes riyaziyyatı3
BSA 250Biznes statistikası4
MKT 301Marketinqin əsasları3
LAW 305Biznes hüququ3
FIN 310Maliyyə menecementi3
MGT 310Menecement3
ECON 390Dünya iqtisadiyyatı3
IB 410Beynəlxalq biznes3
MGT 410Təşkilati davranış3
MGT 440Əməliyyatların menecementi3
MGT 465Ətraflı: Strateji menecement və
Biznes siyasəti
3
Kreditlərin ümumi sayı50
 İxtisaslar
Tələb olunanlar 
MGT 420İdarəetmə ünsiyyəti3
MGT 450İnsan qaynaqlarının menecmenti3
MGT 455Sahibkarlıq və innovasıya menecmenti3
MGT 480Liderliyin prinsipləri və tətbiqi3
Seçmə fənlər(Seçmə fənlər fakültənin təklif etdiyi fənlər siyahısından seçilməlidir)12
Kreditlərin ümumi sayı24
Ümumilikdə 128

QEYD: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.

Biznes idarəçiliyi üzrə bakalavr dərəcəsi proqramı (ümumi)

Ümumi biznesin idarəolunması  proqramı biznes və digər təşkilatların generalist rəhbərləri tərəfindən tələb olunan əsas bacarıqları inkişaf etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu proqram iş fəaliyyətində yaranan  inzibati və təşkilati problemləri təhlil və həll edə bilmək qabiliyyətini inkişaf etdirir.

KodFənlərKreditlər
Biznesin mahiyyəti  
BSA 101Biznesə giriş3
ECON 201Mikroiqtisadiyyatın əsasları4
ACC 210Mühasibat uçotunun əsasları3
ACC 310Maliyyə mühasibat uçotu3
BSA 210Kompüterlərin biznesə tətbiqi3
MATH 225İqtisadiyyat və biznes riyaziyyatı3
BSA 250Biznes statistikası4
MKT 301Marketinqin əsasları3
LAW 305Biznes hüququ3
FIN 310Maliyyə menecmenti3
MGT 310Menecment3
ECON 390Dünya iqtisadiyyatı3
IB 410Beynəlxalq biznes3
MGT 410Təşkilati davranış3
MGT 440Əməliyyatların menecmenti3
MGT 465Ətraflı: Strateji menecment və
Biznes siyasəti
3
Kreditlərin ümumi sayı50
 İxtisaslar
Tələb olunanlar 
MGT 425Biznes və peşəkar ünsiyyət3
MGT 450İnsan qaynaqlarının idarə olunması3
MGT 445Biznesin modelləşdirilməsi və resursların bölüşdürülməsi3
MGT 460Biznes etikası və sosial məsuliyyət3
Seçmə fənlər(Seçmə fənlər fakültənin təklif etdiyi fənlər siyahısından seçilməlidir)12
Kreditlərin ümumi sayı24
Ümumilikdə 128

QEYD: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər. 

Beynəlxalq Biznes üzrə bakalavr dərəcəsi proqramı

Beynəlxalq Biznes Proqramı əsasən qlobal biznes mühitində  özlərini menecer kimi tanıtmaq istəyən tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu proqram tələbələri qlobal mühitdə lider və menecer rolunu müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün peşəkar və mədəni biliklə təmin edir.

KodFənlərKreditlər
Biznesin mahiyyəti  
BSA 101Biznes fənninə giriş3
ECON 201Mikroiqtisadiyyatın əsasları4
ACC 210Mühasibat uçotunun əsasları3
ACC 310Maliyyə mühasibat uçotu3
BSA 210Kompüterin biznesə tətbiqi3
MATH 225İqtisadiyyat və biznes riyaziyyatı3
BSA 250Biznes statistikası4
MKT 301Marketinqin əsasları3
LAW 305Biznes hüququ3
FIN 310Maliyyə menecmentinin əsasları3
MGT 310Menecment və təşkilatçılıq3
ECON 390Dünya iqtisadiyyatı3
IB 410Beynəlxalq biznes3
MGT 410Təşkilati davranış3
MGT 440İstehsalın və əməliyyatların menecmenti3
MGT 465Ətraflı: Strateji menecment və
Biznes siyasəti
3
Kreditlərin ümumi sayı50
 İxtisaslar
Tələb olunanlar 
MKT 420Beynəlxalq marketinq3
FIN 470Beynəlxalq maliyyə3
IB 440Beynəlxalq ticarət3
MGT 470Beynəlxalq menecment3
Seçmə fənlər(Seçmə fənlər fakültənin təklif etdiyi fənlər siyahısından seçilməlidir)12
Kreditlərin ümumi sayı24
Cəmi 128

QEYD: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.

Marketinq üzrə bakalavr dərəcəsi proqramı

Marketinq proqramı ümumi marketinq, bazar və istehlakçıların əlaqələri, məhsulun inkişafı, qiymətləndirmə, reklam, həvəsləndirməvə bolgü kimi əsas biliklərin təmin olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

KodFənlərKreditlər
Biznesin mahiyyəti  
BSA 101Biznes fənninə giriş3
ECON 201Mikroiqtisadiyyatın əsasları4
ACC 210Mühasibat uçotunun əsasları3
ACC 310Maliyyə mühasibat uçotu3
BSA 210Kompüterin biznesə tətbiqi3
MATH 225İqtisadiyyat və biznes riyaziyyatı3
BSA 250Biznes statistikası4
MKT 301Marketinqin əsasları3
LAW 305Biznes hüququ3
FIN 310Maliyyə menecmentinin əsasları3
MGT 310Menecment və təşkilatçılıq3
ECON 390Dünya iqtisadiyyatı3
IB 410Beynəlxalq biznes3
MGT 410Təşkilati davranış3
MGT 440İstehsalın və əməliyyatların menecmenti3
MGT 465Ətraflı: Strateji menecment və
Biznes siyasəti
3
Kreditlərin ümumi sayı50
 İxtisaslar
Tələb olunanlar 
MKT 420Beynəlxalq marketinq3
MKT 430İstehlakçıların davranışı3
MKT 450Marketinq araşdırmaları3
MKT 460Marketinqin menecmenti3
Seçmə fənlər(Seçmə fənlər fakültənin təklif etdiyi fənlər siyahısından seçilməlidir)12
Kreditlərin ümumi sayı24
Cəmi 128

QEYD: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.

İqtisadiyyat üzrə bakalavr dərəcəsi proqramı

İqtisadiyyat üzrə  bu proqram əsasən tətbiqi iqtisadiyyat sahəsində fərqlənmək istəyən tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu proqram özəl və dövlət sektorunda  biznes iqtisadiyyatının rolunu uğurla yerinə yetirmək üçün  tələbələri lazımi peşəkar biliklə təmin edir. Proqram iqtisadiyyatın kəmiyyətcə  təhlili, pul siyasəti, iqtisadi göstəricilər və qloballaşma ilə bağlı fəaliyyətləri əhatə edir.

KodDərslərKreditlər
Mahiyyət  
ECON 101İqtisadiyyata giriş4
ACC 210Mühasibatlığın əsaları3
BSA 205Kompüterlərin iqtisadiyyat və biznesdə tətbiqi3
BSA 215İqtisadiyyat və Biznes statistikası4
MATH 225İqtisadiyyat və biznes riyaziyyatı3
FIN 310Maliyyə menecmentinin əsasları3
MGT 310Menecement və təşkilatçılıq3
FIN 350Pul, bank işi və maliyyə bazarları3
ECON 430İnnovasiya və sahibkarlıq iqtisadiyyatı3
IB 410Beynəlxalq biznes3
ECON 310Mikroiqtisadiyyat3
ECON 315Makroiqtisadiyyat3
FIN 415Dövlət maliyyəsi3
ECON 450Ekonometrika3
ECON 445Menecment iqtisadiyyatı3
ECON 420Regional iqtisadiyyat3
Kreditlərin ümumi sayı50
İxtisaslar 
Tələb olunanlar 
ECON  460Dövlət xərcləri, vergilər və dövlət siyasəti3
ECON 425Ətraf mühit iqtisadiyyatı və siyasəti3
ECON 470İnkişafın iqtisadiyyatı3
ECON 480Beynəlxalq iqtisadiyyat3
   
Seçmə fənlər(Seçmə fənlər fakültənin təklif etdiyi fənlər siyahısından seçilməlidir)12
Kreditlərin ümumi sayı24
Cəmi 128

QEYD: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.

Beynəlxalq İqtisaiyyat üzrə bakalavr dərəcəsi proqramı

İqtisadiyyat və Menecment fakültəsinin bu proqramı iqtisadiyyatın kəmiyyətcə  təhlili, pul siyasəti, iqtisadi göstəricilər, qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər ilə bağlı fəaliyyətləri əhatə edir.

Mahiyyət  
ECON 101İqtisadiyyata giriş4
ACC 210Mühasibatlığın əsasları3
BSA 205Kompüterlərin İqtisadiyyat və Biznesdə tətbiqi3
BSA 215İqtisadiyyat və Biznes statistikası4
MATH 225İqtisadiyyat və biznes riyaziyyatı3
FIN 310Maliyyə menecmentinin əsasları3
MGT 310Menecment və təşkilatçılıq3
FIN 350Pul, Bank işi və Maliyyə bazarları3
Law 335Beynəlxalq biznes hüququ3
IB 410Beynəlxalq biznes3
ECON 310Mikroiqtisadiyyat3
ECON 315Makroiqtisadiyyat3
FIN 415Dövlət maliyyəsi3
ECON 450Ekonometrika3
ECON 445Menecment iqtisadiyyatı3
MGT 465Strateji menecment3
 İxtisaslar
Tələb olunanlar 
ECON  460Dövlət xərcləri, vergilər və dövlət siyasəti3
ECON 425Ətraf mühit iqtisadiyyatı və siyasəti3
ECON 470İnkişaf iqtisadiyyatı3
ECON 480Beynəlxalq iqtisadiyyat3
   
Seçmə fənlər(Seçmə fənlər fakültənin təklif etdiyi fənlər siyahısından seçilməlidir)12
Kreditlərin ümumi sayı24
Cəmi 128

QEYD: Fakültə digər alternativ fənlər təklif edə bilər.

Film about Khazar University