Dekanlıq Heyəti


Cabir Z. Xəlilov - Dekan

(Fəlsəfə doktoru, Dosent)

Magistr* Hüquq (Hüquq fakültəsi, Moskva Dövlət Universiteti)

Tədqiqat maraqları: Kriminal hüquq, Hadisə, Hüquq mühafizə orqanları, Avropa hüququ, Hüquqi təhsil.

E-poçt: cxalilov[at]khazar.org 
Validə S. Kərimova - Dekan müavini

(Doktorant, German dilləri, Elmi Şura katibi) 

Magistr* Dilşünaslıq, Fərqlənmə (Xəzər Universiteti)

Tədqiqat maraqları: Dilçilik  Britaniya və Amerika ədəbiyyatı.

E-poçt: vkerimova[at]khazar.org
Paşa A. Aydayev - Dekan assistenti

Bakalavr* Politalogiya, Fərqlənmə (Xəzər Universiteti)

Tədqiqat maraqları: Millətçilik və İqtisadiyyat, Ərazi konfliktləri, Regional inteqrasiya, Qloballaşma.

E-poçt: paydayev[at]khazar.org