Dekanlıq

Xəzər Universiteti  Mühəndislik və tətbiqi elmlər

fakültəsinin dekanıDr. Hassan Niknafs

Mexanika Mühəndisliyi üzrə elmlər namizədi

 Akron Universiteti, Ohayo, ABŞ

Hniknafs@khazar.org,

dr.nik2010@gmail.com 

Telefon: 055 223 4750 


Vəfa Aslanova

Dekan müavini

 E-mail: vaslanova@khazar.orgCəmilə Fərman

Dekan köməkçisi

 E-mail: jfarman@khazar.org


Güllü Çərkəzli

Dekan köməkçisi

E-mail: Gcharkazli@khazar.org