DekanlıqDr. Hassan Niknafs - Mühəndislik və Təbiqi Elmlər fakultəsinin dekanı

Mexanika Mühəndisliyi üzrə elmlər namizədi (Akron Universiteti, Ohayo, ABŞ)

E-mail: Hniknafs@khazar.org, dr.nik2010@gmail.com

Vəfa Aslanova

Dekan müavini

E-mail: vaslanova@khazar.orgCəmilə Fərman

Dekan köməkçisi 

E-mail: jfarman@khazar.org