Nəticələr və Transkriptlər

Xəzər Universitetində qeydiyyatdan keçmiş hər bir tə­lə­bə­nin akademik nailiyyətləri Tələbə qeydiyyat və məlumat şöbəsində və dekan­lıqda saxlanılır.

Tələbələr is­tənilən vaxt öz akademik gös­təri­cilərini (trans­k­rip­t­lərini) əldə edə bilərlər.

Tələbəyə veri­lən transkript­də onun bütün göstəriciləri əks olunmalıdır.

Tə­lə­bə­lər yalnız müəyyən olunmuş məbləği – hər nüsxə üçün xəzi­nə­yə 5 (beş) manat ödədikdən sonra transkript ala bilərlər.

Tələbə qeydiyyat və məlumat şöbəsi hər semestr tələ­bə­nin tam qeydiyyatı və qiymətlənidirilməsinə aid iki ki­tabça hazırlayır. («Tələbə qeydiyyatı» və «Tələ­bə­lə­rin irəliləmə dinamikası haqqında hesabat»)

Film about Khazar University