Fəxri Proqramlar

Xəzər Universitetində tələbələrə xüsusi fəxri proq­ramlar tək­­lif edilir. Fəxri proqramlar məhduddur və daha yaxşı oxu­yan tələbələrə verilir. Bu proqramlarda tələbələrə fakültə tərəfindən fərdi ya­naşı­lır. Onlar dərslərə gəlməklə yanaşı tədqiqat mən­bələrindən başqalarına nisbətən daha çox istifadə edir, kiçik seminar­ların, ictimai tədqiqatların və gö­rüş­lərin iştirakçısı olurlar. 

Təhsilin ilk illərində ve­ri­lən bu proqramlar tələbələrə geniş bilik, bacarıq ve­rir, on­ların təhsil aldıqları sahəni daha yaxşı başa düş­mə­lə­rinə, bilik və vərdişlərə uğurla yiyələnməyə kömək edir. 

Film about Khazar University