Birləşdirilmiş Bakalavr və Magistr Proqramları

Bəzi bakalavr proqramları tələbələrə bakalavr/magistr proq­ram­larında eyni zamanda təhsil almağa imkan ve­rir. Bakalavr proqramında təhsil alan tələbə magistr proq­ramının fənn­lə­ri­ni keçsə belə, bakalavr proq­ra­mını bitirənə kimi tələbə ba­ka­lavr tələbəsi sayılır. Öz bakalavr dərəcəsini almaq üçün tə­lə­bə təhsilinin son ilində magistr proqramlarından da fənn gö­türə bilər.

Film about Khazar University