Missiya

Fakültənin əsas missiyası ölkənin davamlı inkişafı üçün çox tələbatlı və əhəmiyyətli olan Təbiət elmləri və Mühəndislik fakültəsi sahəsində təhsil, tədqiqat və innovasiya xidmətlərini təmin etməkdir.

Azərbaycanda mövcud keçid dövrü iqtisadiyyatın və yeni bazar yönümlü nəzarət metodlarının yenidən qurulması ilə xarakterizə olunur.

Yeni islahatlar yeni bacarıqların mənimsənilməsi kimi müxtəlif dəyişikliklər tələb edir. Bu isə öz növbəsində yüksək keyfiyyətli peşəkar təlim tələb edir.

Təbiət elmləri və Mühəndislik fakültəsi bacarıqların daim müasir problemlərə cavab verərək təkmilləşdirilməsini dəstəkləyir.

Fakültə həmçinin, tələbələrin elm, texnologiya və idarəetmə bacarıqlarına bir arada nail olması, onların sənaye və yeni bazar iqtisadiyyatının tələblərinin maraqlarına və ehtiyaclarına uyğun kadr kimi hazırlanması missiyasını həyata keçirir.

Fakültənin tədris qrafiki vaxt, keçirilən yer və quruluş baxımından tələbələrə uyğundur.

Film about Khazar University