Dekanlıq

Dr. Hassan Niknafs - Təbiət Elmləri və Mühəndislik fakültəsinin dekanı

Mexanika Mühəndisliyi üzrə elmlər namizədi (Akron Universiteti, Ohayo, ABŞ)

E-mail: Hniknafs[at]khazar.org
Vəfa Aslanova

Tələbə İşləri üzrə dekan müavini

E-mail: vaslanova[at]khazar.org
Fəxrəndə Əlimərdanova

Ph.D. Tədris İşləri üzrə dekan müavini 

E-mail: falimardanova[at]khazar.org
Pərvanə Əbdürəhimli

Dekan assistenti

E-mail: pabdurahimli[at]khazar.org

Film about Khazar University