Akademik Tələblər

Tədris proqramları aşağıdakı 3 əsas hissədən ibarətdir:

  • Universitə tələbləri (UT)
  • Ümumtəhsil tələbləri (ÜTT)
  • İxtisas tələbləri (İT)