İşçi heyəti


Rüstəm Rüstəmov

Direktor

Dosent, Fizika-Riyaziyyat elmləri üzrə Fəlsəfə doktoru (Rusiya Fiziki-Texniki İnstitutu (S.Peterburq, Rusiya Federasiyası))

E-mail: rustam.b.rustamov[at]khazar.org
Elşən Mirzəzadə

Komanda Administratoru

Kimya Mühəndisliyi üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

E-mail: Eilink[at]khazar.org
Şəhriyar Alxaslı

eiLink T&İ Tədqiqatçısı

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Neft Mühəndisliyi üzrə Magistr (Tulsa Universiteti, Oklahoma, ABŞ)

E-mail: shahriyar.alkhasli[at]khazar.orgİzat Şahsenov

eiLink T&İ Tədqiqatçısı

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Tətbiqi Fizika və Riyaziyyat üzrə Magistr (Moskva Fizika və Texnologiya İnstitutu, Rusiya)

E-mail: izat.shahsenov[at]khazar.orgVəfa Əhmədli

eiLink T&İ Tədqiqatçısı

Neft Mühəndisliyi üzrə Magistr (Imperial College London, UK)

E-mail: vafa.ahmadzada[at]khazar.org

Tural İsmayılov

eiLink T&İ Tədqiqatçısı

Neft Mühəndisliyi üzrə bakalavr (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

E-mail: tural.ismayilov[at]khazar.org


Film about Khazar University