eiLink Tədqiqat və İnkişaf Mərkəzi

eiLink (Education Industry Link) Tədqiqat və İnkişaf Mərkəzi, Neft Mühəndisləri Cəmiyyətinin Azərbaycan bölməsi (NMC) dəstəyi ilə 2015-ci ilin dekabr ayında Xəzər Universitetində yaradılmışdır.

Tədqiqat mərkəzinin əsas məqsədi bir çox sahələr üzrə tədqiqatda qabaqcıl mövqeni almaq və yüksək keyfiyyətli təhsil verməkdir.

eiLink T&İ mərkəzi NMC də sənaye mütəxəssislərinin təlimatları ilə və onların keyfiyyətə nəzarəti altında Geoloji Kəshfiyyat, Lay Mühəndisliyi, Kompüter və İnformasiya Elmləri üzrə tədqiqatların aparılmasına başlayıb.

Film about Khazar University