Təhsil və Tədqiqat İnstitutları

Beynəlxalq əlaqələr şəbəkəsinin genişlənməsi Xəzər universitetinə tələbə və müəllimlərin mübadiləsi və xaricdəki fakultələrə və tələbələrə Azərbaycanın təhsil və tədqiqat imkanlarından istifadə etməyə şərait yaradır.Beynəlxalqlaşdırma prosesi aşağıdakı sahələrdə baş verir:

  • İkitərəfli əməkdaşlıq müqavilələri
  • Avrasiya Universitetləri Birliyi, Qara Dəniz Universitetləri Birliyi, Xəzər Dənizi Universitetləri Birliyi, Demokratiya üçün Universitetlər İttifaqı, Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Təqdiqatı Konsorsiumu və Akademik Əməkdaşlıq üzrə Qafqaz Beynəlxalq Konsorsiumu kimi universitet konsorsiumlarına üzvlük
  • Beynəlxalq təhsil və tədqiqat proqramaları və layihələrində iştirak
  • Tələbə və müəllimlərin mübadiləsi
  • Fakültələrin, institutların, departamentlərin və şəxslərin beynəlxalq əməkdaşlığı

Müxtəlif universitetlərin konsorsiumunda iştirak etməklə mübadilənin müxtəlif növlərini qüvvətləndirir və təhsilin eləcə də elmi tədqiqatın beynəlxalqlaşdırılması imkanlarını genişləndirir.İkitərəfli mübadilə müqavilələrinin icrasında fəal iştirak və ERASMUS proqramı çərçivəsində geniş əməkdaşlıq fəalliyəti Xəzər Universiteti tərəfindən dəstəklənir. Müəllim və tələbə mübadiləsinin nəzərdə tutulduğu əməkdaş universitetlərlə imzalanan müqavilələr hər il gözlənildiyindən də artıq inkişaf edir və çoxalır.

Xəzər Universiteti həm bütövlüklə təhsil almaq istəyən həm də mübadilə üçün müraciət edən beynəlxalq tələbələr üçün maraqlı məkana çevrilib. Bir çox qonaq professorlar tədris prosesinə cəlb edilir və fakültələr onlarla getdikcə daha çox ünsiyyətdə olurlar.

Film about Khazar University