İşçi heyət

Cabir Z. Xəlilov - Direktor

Fəlsəfə doktoru, Dosent

Magistr* Hüquq (Hüquq fakültəsi, Moskva Dövlət Universiteti, Rusiya)

Telefon: (+994 12) 421 79 16 (258)

E-poçt: cxalilov[at]khazar.org


Validə S. Kərimova - Koordinator

German dilləri üzrə doktorant (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Magistr* Dilşünaslıq, Fərqlənmə (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Telefon(+994 12) 421 79 16 (213)

E-poçt: vkerimova[at]khazar.org

Film about Khazar University