Politologiya
                                                         Tədris Planı - Politologiya1-ci kurs
Payız Semestri   Yaz Semestri
Kodlar Fənlər Prerekvizit AKTS   Kodlar Fənlər Prerekvizit AKTS
ENGL101 İngilis dili-1   8   ENGL102 İngilis dili-2 ENGL101 8
AZH150 Azərbaycan tarixi   6   AZLL101 Azərbaycan dili   6
PSIR110 Siyasi Elmlərə Giriş   6   AZC101 Azərbaycan Mədəniyyəti   6
CMS101 İnformatikaya giriş (Elm və Texnologiya)   6   PSIR150 Qədim və Orta Əsr Sosial Siyasi Fikir Tarixi  PSIR 110 6
  Sosial Elmlər   6  
Elm və Texnologiya   6
                 
  Ümumi Kredit Sayı   32     Ümumi Kredit Sayı   32
                 
2-ci kurs
Payız Semestri   Yaz Semestri
Kodlar Fənlər Prerekvizit AKTS   Kodlar Fənlər Prerekvizit AKTS
AZLL105 Azərbaycan Ədəbiyyatı   6   PSIR216 İxtisas yönümlü İngilis dili ENGL103 6
ENGL103 Akademik İngilis dili ENGL102 8   PSIR250 Beynəlxalq Münasibətlər Tarixi   6
PSIR202 Siyasi Fikrin Müasir Sosial Tarixi PSIR150 6   PSIR251 Beynəlxalq Təşkilatlar   6
  Humanitar Elmlər   6   PHIL110 Fəlsəfəyə Giriş   6
  Seçmə Xarici dil-1(Avropa dilləri)   6     Sosial Elmlər   6
            Seçmə Xarici dil-2(Avropa dilləri) Seçmə dil-1 6
  Ümumi Kredit Sayı   32     Ümumi Kredit Sayı   36
                 
3-cü kurs
Payız Semestri   Yaz Semestri
Kodlar Fənlər Prerekvizit AKTS   Kodlar Fənlər Prerekvizit AKTS
PSIR300 Beynəlxalq Münasibətlər Nəzəriyyəsi   6   PSIR351 Azərbaycanın Xarici Siyasəti   6
PSIR301 Müasir Diplomatiya PSIR250 6   PSIR350 Siyasi Sosiologiya   6
PSIR303 İqtisadiyyat   6   PSIR352 Beynəlxalq Siyasi İqtisadiyyat PSIR303 6
  Seçmə fənn   6  
Elm və Texnologiya   6
  Seçmə fənn   6     Seçmə fənn   6
  Humanitar Elmlər   6     Seçmə fənn   6
  Ümumi Kredit Sayı   36     Ümumi Kredit Sayı   36
                 
4-cü kurs
Payız Semestri   Yaz Semestri
Kodlar Fənlər Prerekvizit AKTS   Kodlar Fənlər Prerekvizit AKTS
PSIR401 Siyasi Psixologiya   6   PSIR450 Müqayisəli Siyasət PSIR110 6
PSIR400 Siyasi Elmlərdə Tədqiqat Metodları
6   PSIR451 Müasir İnteqrasiya Prosesləri PSIR301 6
PSIR403 Siyasi və İqtisadi Coğrafiya   6   PSIR500 Təcrübə   6
PSIR405 Azərbaycan və Xarici Ölkələrin Siyasi Sistemləri   6     Seçmə fənn   6
  Seçmə fənn   6     Seçmə fənn   6
  Seçmə fənn   6          
  Ümumi Kredit Sayı   36     Ümumi Kredit Sayı   30
                 
Ümumi Kredit Sayı   270
Film about Khazar University