Xüsusi Xidmətlər

KİM aşağıdakı ISBN və ISMN xidmətlərini təmin edir:

  • Naşirlərin tələblərinə müvafiq olaraq, Nəşrdə Kataloqlaşdırma (CIP) da daxil olmaqla, onları lazımi informasiya ilə təmin etmək
  • Çap olunmuş kitabların (qeydiyyatdan keçmiş) milli biblioqrafik məlumat bazasını yaratmaq
  • ISBN və ISMN nəşrlərinin məlumat bazalarını idarə etmək
  • Naşrlərin təyin olunmuş prefiks və başlıq saylarının hesabatını aparmaq

KİM ISBN sistemi tətbiq ediləndən bu günə kimi ölkəmizdə nəşr olunan materiallardakı ISBN haqqında biblioqrafik informasiyanın Nəşrlər Məlumat bazasını və Azərbaycan Nəşriyyatlarının Nəşriyyatların Beynəlxalq İSBN məlumat kitabının İdxal/İxrac formatında illik hesabatını hazırlayır.

KİM mütəxəssisləri sayəsində ölkəmizdə nəşr olunan materiallara dünya standartlarına uyğun biblioqrafik təsfir yaradılır (Düi onluq təsnifatı, mövzu başlığı).

Film about Khazar University