Təlim və Tədqiqat Xidmətləri

Xəzər Universiteti KİM, fakültə tədqiqat və tədrisini dəstəkləyən məlumat-sorğu məsələlərindən, kitablar, jurnal məqalələri, surətlərin təmin edilməsinə qədər  müxtəlif sahələrdə xidmətləri həyata keçirir.

Məlumat-sorğu xidmətləri

Əsas məlumat bazaları

Cari məlumatlılıq

Acquisitions

Komplekləşdirmə

Circulation and Routing

Ehtiyat tədbirləri

Recommended Journal Lists

Tədqiqat xidmətləri

Style Manuals

Film about Khazar University