Riyaziyyat

Əli Hüseynli (Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru)

Riyaziyyat Departamentinin müdiri

Doktorantura (AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)

Magistratura - BDU, mexanika-riyaziyyat fakültəsi


Riyaziyyat Departamenti 1 oktyabr 1993-cü ildə təsis edilmişdir. Departament riyaziyyat və tətbiqi riyaziyyat sahəsində Magistratura və Doktorantura pilləsində təhsil almağa imkan verən proqramlar təklif edir. 

Departamentin riyaziyyat sahəsində öz maraqlarını digər istiqamətlərlə birləşdirmək istəyən tələbələr üçün riyaziyyat çərçivəsində bir sıra departamentlərasrası proqramları mövcuddur.

 Departament Xəzər Universitetinin bütün fakültələrində pre-calculus, ümumi və ali riyaziyyat, diferensial tənliklər, xətti və tətbiqi cəbr, əməliyyatlar tədqiqi, ümumi statistika, habelə biostatistika və biznes statistikası, iqtisadiyyat və biznes riyaziyyatı və s. kurslarını tədris edir.

Departament 2009-cu ildən riyaziyyat və kompüter təhsili sahəsində bakalavr proqramları təklif edir. Riyaziyyat və kompüter təhsilinin bakalavr dərəcəsi proqramı Riyaziyyat Departamenti və Kompüter Elmləri Departamenti tərəfindən birgə təklif olunan bir departamentlərarası proqramdır. 

Bütün proqramları və kurs işləri riyazi elmlərin nəzəri və tətbiqi sahələrində istiqamətlər spektrni özündə geniş əks etdirir. Mövzu baxımından oxşar, lakin səviyyəsi müxtəlif olan kurslar seçiminə imkan yaradılır.

Tədqiqat yönümlü kurrikulumun dörd növü vardır:  

  • Riyaziyyata güclü marağı olan doktorantlar üçün nəzərdə tutulmuş riyaziyyat.       
  • Kompüter elmi ilə bərabər əsaslarla tədqiq olunan riyaziyyat və kompüter elmləri.                                        
  • Riyaziyyat və iqtisadiyyat elmləri arasında tələbələrin öyrəndikləri güclü əlaqələr, iqtisadiyyatda, xüsusilə riyazi modellərin öyrənilməsi.
  • Riyaziyyat fakültəsinin tədqiqat maraqlarını təmsil edən xüsusi tətbiqi riyaziyyat sahələri.                                                

Riyaziyyat fakültəsinin cari tədqiqat sahələrinə daxildir: funksional analiz, operatorlar nəzəriyyəsi, adi və xüsusi törəməli diferensial tənliklər, riyazi fizika, cəbr, riyazi iqtisadiyyat, ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika. Bu sahələrə əlavə olaraq, kurs işləri riyazi optimallaşdırma və əməliyyat tədqiqatı, həqiqi və kompleks analiz, ədədi üsullar, riyaziyyatın tarixi və fəlsəfəsinə həsr olunur. Xəzər Universiteti Nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunan Khazar Journal of Mathematics jurnalının mənzil qərargahı Riyaziyyat Departamentidir. Departamentdə təşkil olunan seminarlarda müəllim və tələbələrin müxtəlif mövzulara həsr olunmuş ən son elmi nəticələri məruzə olunur. 

Film about Khazar University