Qaydalar

Giriş

Xəzər Universiteti Kitabxana və İnformasiya Mərkəzinin (KİM) qaydalar səhifəsinə xoş gəlmişsiniz! Burada siz Xəzər Universiteti KİM-dən necə istifadə edəcəyiniz, eyni zamanda daha çox məlumata ehtiyac duyduğunuz zaman əlaqə vasitələrinə dair məlumatları tapa biləcəksiniz.

Aşağıda qeyd olunan oxucular Kitabxanadan istifadə edə bilərlər (daha ətraflı məlumat üçün Universitetin Kitabxana istifadə qaydaları başlığına keçin):


  • Xəzər Universitetinin bütün heyəti kitabxanadan istifadə edə bilər. Bəzi sənədləri gətirməyinizə ehtiyac duyula bilinəcəyini xahiş edirik nəzərə alasınız. Ətraflı məlumat üçün "Kitabxana istifadə qaydaları”na nəzər salın.
  • Azərbaycanın başqa universtetlərinin akademik heyəti, doktorantları, axırıncı kurs tələbələri Kitabxana resurslarına oxu zalında istifadə etmək üçün müraciət edə bilərlər.
  • Xüsusi və biznes tədqiqatçıları araşdırmalar üçün lazım olan materialları Xəzər Universitetinin kitabxanasının resurslarından istifadə etmək üçün müraciət edə bilərlər.
Film about Khazar University