KİM-in idarə heyəti

Aytac Misgərli

Kitabxana İnformasiya Mərkəzi direktor müavini

Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mailamiskerli[at]khazar.org

Telefon: (+994 12) 421 10 93 (263)

Samirə Orucova

Kataloqlaşdırma bölməsinin müdiri

Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya üzrə bakalavr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: shuseynova[at]khazar.orgƏzizə Cəfərli

Oxuculara xidmət bölməsinin müdiri

Linqvistika üzrə bakalavr (Odlar Yurdu Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: jaziza[at]khazar.orgCəmilə Quliyeva

Komplektləşdirmə bölməsinin müdiri

Linqvistika üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

E-mail: cquliyeva[at]khazar.org