KİM-in idarə heyəti

Tatyana Zayseva

Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin direktoru

İqtisadiyyatda Riyazi Metodlar üzrə fəlsəfə doktoru  

E-mail: tzaytseva[at]khazar.org

                                Telefon: (+994 12) 421 10 93 (263)Aytac Misgərli

Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin direktor müavini

Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mailamiskerli[at]khazar.org

Telefon: (+994 12) 421 10 93 (263)

Samirə Orucova

Kataloqlaşdırma bölməsinin müdiri

Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya üzrə bakalavr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-mail: shuseynova[at]khazar.org


Cəmilə Quliyeva

Komplektləşdirmə bölməsinin müdiri

Linqvistika üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

E-mail: cquliyeva[at]khazar.org

Film about Khazar University