Xəzər Universiteti E-Nəşrləri

Many of the books produced by Khazar University Press (KUP) are available free in electronic format. Below is the list of KUP books that are available to download.  


Arxeologiya

         
 Arxeoloqun çöl gündəliyindən (PDF), 2009
 
Qüdrət İsmayılzadə
 
ISBN 978-9952-20-054-6
 


Bioqrafiya

       Hamlet İsaxanlı: Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair (PDF), 2010
 
ISBN 978-9952-20-048-5 
   
 Bəhlul Abdulla-Sevgi dolu alim və pedaqoq (PDF), 2010
 
ISBN 987-9952-20-058-4

   
  Bu dünyaya nə gətirdim... Hamlet İsayev (İsaxanlı)/ Что в этот мир принес я…Гамлет Исаев (Исаханлы) (PDF), 2005
 
Knyaz Aslan
 
Vahid Ömərli
 
ISBN 9952-20-032-3
   
        
Xəzər Universitəsinin Nəşrləri Aləmində Biblioqrafik Göstərici (1991-2006) (PDF), 2006
 
ISBN 9952-20-033-1


İqtisadiyyat, Biznes və Menecment

        
  
English-Azerbaijani  Azerbaijani-English Concise Dictionary of Project Management Terms (PDF), 2012 
M.N. Nuriyev 
ISBN 978-9952-20-070-6
 
   
        
Şirkətlərarası rəqabət (PDF), 2010
 
İntiqam BəşirovTəhsil


In search of "Khazar" (PDF), 2006
 
Hamlet İsaxanlı
 
ISBN 978-9952-20-034-8
   
 Müasir dünyada ali təhsil sistemində nələr baş verir və "2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı " necə olsa yaxşıdır? (PDF), 2008
 
Hamlet İsaxanlı
 
ISBN 497-9952-20-044-7
   
        
 On education system in transition economy: A view from Azerbaijan (PDF), 2006
Hamlet Isaxanli 
ISBN 978-9952-20-037-9 
This collection of works examines the past and present of Azerbaijani Education System and offers new perspectives on the development and modernization of education policy.


Jurnalistika

         
 Jurnalistikaya giriş (PDF), 2001
 
 Stein, M.L. 
 
Paterno, S.F.Tarix

         
 Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai-siyasi ideallar (PDF), 2005ISBN 9952-20-028-5 Dilçilik

      Azərbaycanda latın əlifbasına keçid və Fərhad Ağazadə (PDF), 2011
 
İsaxan İsaxanlı
   
 The Azerbaijani Language (PDF), 1997
 
Hamlet Isaxanli
Elza Ismayilova
Firangiz Nasirova
ISBN 5-7843-003-2


Ədəbiyyat

        
Azərbaycan dünya ədəbiyyatında (PDF), 2012
 
ISBN 978-9952-20-070-6
   
  21-ci əsrin pəncərəsindən Mədəniyyət və Kimlik Beynəlxalq Simpoziumun materialları 26-28 May 2014 (PDF), 2016  
ISBN 978-9952-20-107-9
  
 21 - ci əsrin pəncərəsindən Mədəniyyət və Kimlik Beynəlxalq Simpoziumun materialları 26-28 May 2014 (PDF), 2016  
İSBN 978-9952-20-108-6
  

Kitabi Dedem Qorqud (PDF), 2010
 
   
 Ömür keçdi yuxu kimi (PDF), 2002
 
Əflatun Saraçlı
   
       Qaçaq İsaxan dastanı (PDF), 2009
 
Zahid Ələmpaşalı
 ISBN 978-9952-20-056-0
 
   
 Qaçaq Mahmud dastanı (PDF), 2009
 
Zahid Ələmpaşalı
ISBN 978-9952-20-057-7


Ədəbiyyatşünaslıq

        

Həyatın Dastanı: ədəbi-fəlsəfi düşüncələr (PDF), 2012
 
Əli Rza Xələfli
 
ISBN 978-9952-20-071-3
   
 Незадаром ему мигнули очи - Есенин в Баку (PDF), 2012
 
Исахан Исаханлы
ISBN 9952-20-9952-20-074-4

   
  Klassik rus poeziyasından nümunələr İsaxanın tərcüməsində (PDF), 2011

İsaxan İsaxanlı

ISBN 978-9952-20-64-5
   
 Şeir gülüstanının təkrarolunmaz çiçəyi - Serqey Yesenin(PDF), 2010
 
İsaxan İsaxanlı
 
ISBN 978-9952-20-059-


Tibb

        Ekoloji epidemiologiya: səhiyyədə tətbiqi və tədqiqat metodları (PDF), 2003
 
ISBN 9952-20- 017-X
   
 Human Physiology: Lectures (PDF), 2004
 
Nizhad Mikayilzade
ISBN  9952-20-027-7


Poeziya

         
 Azərbaycan sevgi poeziyası: birinci kitab (PDF), 2008  
ISBN 978-9952-20-045-4
   
  

Azərbaycan sevgi poeziyası: ikinci kitab (PDF), 2009   
ISBN 978-9952-20-050-8
 
   
  
Azərbaycan sevgi poeziyası: üçüncü kitab (PDF), 2009   
ISBN 978-9952-20-051-5
 
   
 Bu da bir həyatdı (PDF), 2004Hamlet IsaxanlıISBN 9952-20-018-8 
 

 Dördlüklər (PDF), 2007  
Hamlet Isaxanlı 
ISBN 978-9952-042-3
   
 Gecə qapı kimi aç... (PDF), 2011  
Mövlüd Süleymanlı  
ISBN 978-9952-20-066-9
   
  Контрасты (PDF), 2006   
Гамлет Исаханлы 
   
  Məndən uzaqda (PDF), 2008   
Afaq Şıxlı   
ISBN 978-9952-20-047-8 
   
   Təzadlar (PDF), 2001Hamlet İsaxanlıISBN 9952-20-002-1
   
 Ziyarət (PDF), 2010Hamlet İsaxanlıISBN 978-9952-20-049-2 
   
 Poetik tərcümələr: 1 - ci toplu (PDF), 2005
Hamlet İsaxanlı
ISBN 978-9952-20-031-5
 


Siyasət

       

Heydər Əliyev və İranla daimi dostluğa əsaslanan baxış (PDF), 2014Möhsün Pakayin İSBN 978-9952-20-093-5Din

       Amerika müsəlmanları (PDF), 2010  
ISBN 978-9952-20-060-7
   
 Böyük dinlərlə tanışlıq (PDF), 2013
Hüseyn Tövfiqi
ISBN 978-9952-20-080-5
 


Qaydalar və əsasnamələr


       
Əsasnamələr və qaydalar toplusu (PDF), 2013  
   


Elm və Sənət


        
Elm və sənət məclisi 1-10 (PDF), 2008  
ISBN 978-9952-20-046-1
   
       Elm və sənət məclisi 11-20 (PDF), 2011 
ISBN 978-9952-20-065-2


Sosial Elmlər

       Caucasus Barometer 2011 (PDF), 2011


Kataloq


       
 
Khazar University Catalog 2008-2009 (PDF), 2008  
Khazar University Catalog  reflects the general information on Khazar University. It is designed primarily for students and academics who are interested in the undergraduate, graduate and professional study programs. It includes information regarding academic requirements, course offerings, resources available, Schools, Academic Departments, Institutes and Centers.
   
 Khazar University Catalog (PDF), 2013
 
 
   
 Khazar University. Technological Laboratories & Centers (PDF), 2016
 
ISBN 978-9952-20-110-9


Tədqiqat Jurnalları/ Dövri Nəşrlər

          
 Azerbaijan Archaeology (PDF)  
The Azerbaijani Archaeology journal is a popular science journal published by the Department of History and Archaeology of Khazar University since 1999. The journal was founded by Prof. Hamlet Isakhanli. The chief editor of the journal is Prof. Qudrat Ismailzade... Read more...
   
 
 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences (PDF) 
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences is an open-access, peer-reviewed journal published by Khazar University Press (Baku, Azerbaijan).The Journal focuses on the results of original research projects in various fields of History, Politics, International Relations, Education, Culture, History of Thoughts, Language and Literature, Economics and Law... Read more...
   
 Khazar Journal of Mathematics (PDF)  
Founded in 1998, Khazar Journal of Mathematics is a quarterly journal publishing original peer reviewed articles and surveys on general methods and techniques of modern mathematics with special emphasis on its applications.
   
  Khazar View (PDF)
Founded by Khazar University, the Khazar View journal has been publishing continuously since 1995.The journal prints articles in the Azerbaijani, Turkish, Russian and English languages on subjects such as student life, changes in education, academics, the arts, literature, culture, tourism, sports, and interesting news... Read more...
Film about Khazar University