Məlumat Bazaları


ProQuest is committed to empowering researchers and librarians around the world. Its innovative information content and technologies increase the productivity of students, scholars, professionals and the libraries that serve them. Through partnerships with content holders, ProQuest preserves rich, vast and varied information – whether historical archives or today’s scientific breakthroughs – and packages it with digital technologies that enhance its discovery, sharing and management. For academic, corporate, government, school and public libraries, as well as professional researchers, ProQuest provides services that enable strategic acquisition, management and discovery of information collections.

Patrons access Ebook Central titles at this URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/khazar

https://trials.proquest.com/access?token=NXQ3MHVPLARH2WDZVSFH 

ProQuest  trial is now available and runs from 05-MAR-2019 - 05-APR-2019.
Cambridge University Press currently publishes more than 390 peer-reviewed academic journals covering subjects across the humanities, social sciences and science, technology and medicine.

Many of these titles are the leading journals in their fields and together they form one of the most valuable and comprehensive collections of research available today. For any collection you subscribe to, you will gain perpetual access to content from the years in which you subscribe. Archive access goes back to year 1997 where applicable.

Cambridge University Press trial of access to full text content is going to be available till end of April 2019.


EBSCO - Tədqiqat üçün nəzərdə tutulmuş tam mətnli və biblioqrafik məlumat bazalarını təklif edir.RICeST Dünya Elmlər Akademiyası və İran Elm, Tədqiqat və Texnologiya Nazirliyi arasında İran və region ölkələrdə elmi nailiyyətlərə yönəlmiş, məlumatları təhsil, tədqiqat və texniki cəhətdən təmin edən, 1991 - ci ildə Şirazda yaradılmış Dünya Elmlər Akademiyasının məlumat mərkəzidir. RICeST məlumat bazası vasitəsilə tədqiqatçılar, müəllimlər, tələbələr müxtəlif sahələrdə elmi məlumatları əldə edə bilərlər.
Nature Publishing Group (NPG) is an international publishing company that publishes academic journals, magazines, online databases, and services in science and medicine. NPG's flagship publication is Nature, a prestigious weekly multidisciplinary first published in 1869. It also publishes Nature research journals, Nature Reviews journals (since 2000), and society-owned academic journals. NPG also publishes Scientific American in 16 languages, a magazine intended for the general public. IOPscience məlumat bazası 1874-cü ildən bu günə qədər bio-ruhlandırma, biometrik, biotibbi materiallar, astronomiya, astrofizika, fiziki kimya və nəzəri fizika sahələrinə aid 300000 dən artıq məqaləni əhatə edir.Edward Elgar Publishing is a leading international publisher of academic books and journals in economics, finance, business and management, law, environment, public and social policy. The Society’s fundamental purpose, reflected in its founding Charters of the 1660s, is to recognise, promote, and support excellence in science and to encourage the development and use of science for the benefit of humanity. Web of Science™ Core Collection dünyanın aparıcı ədəbiyyat məlumat bazasına tədqiqatçıları, inzibatçıları, professor və tələbə heyətini sürətli, güclü çıxışı təchiz edir. Nüfuzlu, çoxsahəli məzmun 12000-dən çox dünyada tanınmış yüksək təsirli jurnalları – sərbəst girişi olan jurnallar da daxil olmaqla – 160000 – dən çox konfrans işlərini əhatə edir. Siz burada cari ilin və 1900-cü illərdən bəri olan retrospektiv əhatəli sosial elmləri, incəsənət və humanitar elmləri əhatə edən materialları tapacaqsınız. 250-dən çox fənlər üzrə zəruri məlumatlar diqqət mərkəzindədir.
The Biomedical & Life Sciences toplusu dünyanın bir çox aparıcı mütəxəssislərnin, o cümlədən bir neçə Nobel laureatının 2000-dən çox onlayn seminar mühazirələrinə bilavasitə çıxışı təmin edir.
DOAB is open to all publishers who publish academic, peer reviewed books in Open Access and should contain as many books as possible, provided that these publications are in Open Access and meet academic standards. DOAJ was launched in 2003 at Lund University, Sweden, with 300 open access journals and today contains ca. 9000 open access journals covering all areas of science, technology, medicine, social science and humanities. 

Polpred.com Rusiyanın əhəmiyyətli biznes nəşrlərinin ən böyük arxividir. Sayta hər gün minlərlə məlumat  yerləşdirilir.

The LIRN® collection provides students with millions of peer-reviewed and full-text journal, magazine, and newspaper articles, e-books, podcasts, audio, and video resources to support their academic studies from ProQuest, Gale Cengage, EBSCO, eLibrary, Books24x7, and more, covering topics for General Education, Business, and Medical programs.

If you have questions regarding the trial or would like to give us feedback, please contact to the library staff.


Film about Khazar University