İmtahanla bağlı yazılar

Tələbələrin imtahanda maraqlı və təəssüf hissi doğuran cavabları

Xəzər Universitetində keçirilən hər imtahan müxtəlif maraqlı hadisələr, maraqlı cavablarla yadda qalır. İmtahan işində olan açıq suallara isə tələbələrin münasibəti fərqlidir. Kimi cavabı bilir və fikrini qısa, aydın şəkildə yazaraq ifadə edir, kimi isə bilmir sadəcə vərəqdə boş hissələr dolsun deyə bəzən heç suala aid olmuyan cümlələr yazır və onlar fikirləşirlər ki “onsuz da müəllim bu qədər yazının hamısını oxumaz, görəcək çox yazmışam, qiymət yazacaq” və s. bu kimi fikirlər. Bəzi tələbələr isə açıq suallara baxıb özlərinə məxsus fantaziyalarını irəli sürürlər. Keçirilən imtahanlarda Tarix və Arxeologiya departamentinin müəllimlərinin yoxladığı imtahan işlərindən maraqlı, gülməli, lakin insanda daha çox təəsüf hissi doğuran cavabları sizə təqdim edirik:

1)Vandalizm- Van gölü hövzəsində indiki erməni əhalisinin yaratdığı mifologiya idi. Romada mövcud olan mifologiya sahəsində olan bir elm sahəsi idi.

2)Proletariat- geniş dünyagörüşlü , fikri işıqlı, gələcəyi parlaq insanlardır.

3)Proletariat- öz məqsədlərini gizlədən və bütün dünyanı aldadan və eyni zamanda təcavüzkarlıq edən xalqa deyilir. Buna misal erməni xalqıdır.

4)Proletariat- tariximizə bütün ömrünü həsr edən şəxs. Tarixi öyrənən şəxsdir ki, bugünkü gün proletariatlar sayəsində biz bu gün tariximizin dərinliklərini öyrənə bilirik.

5)Kapital- Hər hansı bir sahə üzrə pul qoymuş insan.

6)“Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyəti” 1638-ci ildə meydana gəlmişdir.

7)Qədim romalılar qanunların qəbulu üçün hamamda toplaşırdılar.

8)Qədim Yunanıstanda demosa (xalq) dövlət tərəfindən ipoteka verilirdi.

9)Varna (kasta) – 5 koloniya var idi. Onlardan biri də varna idi. Bu koloniya bölgüsü Hindistanda yaranmışdı.

10)Türkmənçay müqaviləsinin imzalanma mərasimində M.Ə.Rəsulzadə iştirak etmişdir.

11)Qazan xanın dini islahatında isə hamının özbaşına molla adının qarşısını almaq istədi amma dini islahatı axıra qədər yerinə yetirə bilmədi.

12)Uzun Həsənin soyurqal haqqında islahatı keçirildi. Onun iqtadan fərqi olaraq xidmətə çağırılan zaman xidmətə gəlməyə də bilərdi.

13)Barbar sözü ərəb mənşəli sözdür.

14)Çao- Çində pul növünə deyilir. Print edilmiş ilk pul.

15)Fəhlə tətili- iş görmürlər və istirahətə çıxırlar. Məsələn, qışda çoxda işləmək olmur havaya görə.

16)Əsrin müqaviləsi- Başqa bir hissəyə grtmək. 1994-cü ildə baş verib.

17)Terra inkoqnita- terra termus sözündən götürülüb və hamam mənasında işlənir. Şahlar, imperatorlar orada çox vaxt həm dincəlir həm də danışırdılar.

18)Pirr qələbəsi tarixə “məğlubiyyətə bərabər qələbə” adı ilə düşüb. Müasir dövrdə məsələn, imtahana girirsən və 60 balla keçirsən imtahanı. Bu tələbə üçün “məğlubiyyətə bərabər qələbə” olur.

19)Mesenat- görkəmli yazıçı həm də xeyirxah qadın kimi tanınmışdır.

20)Qazlar Romanı xilas etdi. Romaya hücum edən Qall tayfaları qəfildən gözlənilməz hadisə ilə rastlaşırlar, onlar qazların göyə qalxıb Romaya tərəf uçduğunu gördülər. Romalılar qazların gəlişindən hadisəni başa düşdü və bunun adı “Qazlar Romanı xilas etdi” olaraq qaldı.

21)   Axilles dabanı. Bu ifadə qədim bir rəvayətlə bağlıdır. Daldan atılan daş topuğa dəyər və s. Axilles dabanı çox yekə olub. Ayaq qoyduğu yerdə iz saxladığına görə adı Axilles dabanı adlanır.

22)Kapitalizm – hər şeyin pulla ölçüldüyü, pulu olana kişi deyildiyi bir quruluş

23)Kalkoz – kəndlilərin başında duran, onlara nəzarət edən qurum

24)Kapitalizm – bəzi iqtisadçıların və siyasətçilərin tarixi inkişafda ayırdığı ictimai-iqtisadi informasiya

25)Hitlerin əsas məqsədi Bakını işğal etmək idi. Hətta Hitler ad günündə onun üçün SSRİ-nin xəritəsi formasında tort hazırlanmışdır, məhz tortun Bakı hissəsini kəsib yemişdir.

26)1920-ci ildə Almaniyanın Azərbaycana hücumu nəticəsində Sovet hakimiyyəti qurulmuşdur.

 Rus dilli tələbələrin yazıları

1)Рабочий класс- это люди, рабочие, которые работают из-за зарплаты.

2)Национализация- это означает, что все должны говорить на языке, на котором говорит власть, и живут на одной територии.

3)Кулаки, кулачество- это бой или сражение, которое происходит с помощью кулаков или человек кого- то избивает.

4)Забастовка- это когда кристиане недовальны (Примечание: подразумевается крестьне)

5)Рабочие- это которые трудятся на заводах, на фермах для народа.

6)Буржуазия- это новые поколения и люди, которые приносили этому народу новые мысли, эти люди были богатыми людьми.

7)В январе 1990 г в Баку было введено случайное положение.

8)В 1918-20 гг было создано 5 коммун (имеется ввиду 5 кабинетов) Этот коммуна было придательской, она хотела чтобы передать власть Саветскому режиму.

9)17 ноября- праздник о Низависимости Азербайджанской республики.

10)На территории Азербайджана проживают многие этнические меньшинства как лезгины, талыши, авары, Еразы и т.д.

11)В Азербайджане политические партии: Yap, Müsavat, Muxalifət.

12)Политическая эмиграция- это переезд или переселение из своей страны в другую для получения блага во имя своей страны. Пример: Расулзаде переехал в Турцию и вёл свои дела в блага Азербайджана там.

13)Откупная система- это означает что все земли недвижимость, которая была у богатых людей и отбиряется у них и передается власт или акции на нефть, никто не может купить эти акци, все передается власти. Откупная система это означает то, что все могут купить то, что они захотят.

14)9 мая- День победы. Это день победы над Фашизмом. В этот день фашизские войска отодвинулись назад. Мы одержали победу.

15) Подтверждающим документом АДР была делегация (имеется ввиду-Декларация) о независимости.

16)Азербайджан расположен вокруг Каспийского моря.

17)Азербайджан расположен в восточной части Закавказье, в Передней Азии и на Ближнем Востоке.

18)Агуэнский собор- церковный собор в 488 г сделал Стробон III и сделал 21 правила.

19)Азербайджанское правительсво отправило делегацию на Парижскую конференцию, чтобы получить дефекта.

20)Молла Панах Вагиф, поэт и визирь, правая рука хана.

21)Выдающиеся азербайджанские поэты 18 века – Физули, Низами, Сабир.

22)3-4 апреля 1993 г. в Нахчыване был арестован Эльчибей.

23)Турбинчайский – это

24)Мирзе Шефи Вазех – это знает Мирзе Шефи Вазех

25)Наподение Денекиюв – что

26)Окозываетса

27)Хрестьянство или Кресьянство

28)В Албани в конце V в.

29)Коллоктивизация – это обьединение нородов под единую нацию (советскую)

30)В 1920 г стало образовываться СССР. В его состав вошли Азербайджан, Грузия, Россия, Польша, Бельгия, Армения

31)В 1920 г образовался СССР. Туда вышли страны СНГ

32)Тоталитаризм – одно из ругательных терминов в современной политологи. Также это один из неопределенных терминов.

33)СССР образовался в 1920 г., в его состав вошли 15 республик, среди них Азербайджан, Грузия, Литва, Чехославакия, Армения, Казахстан, Туркменистан, Эстония, Узбекистан.

34)Ахиллесова пята – Ахилесс оставил за собой слады.

35)Дипортация – когдо лицо одного государства бавают васлано в другачосударство из-за политечиских разиочлосий. Каприлир после ходжичиской троидии все усли депортированы в 20 веки, а так же Азербайджанцы были депорчированы из Армиани.